Thứ tư, 23/11/2022 13:34

Tại Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ VII năm 2022 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa tổ chức, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã đề cập đến khái niệm “Người nông dân chuyên nghiệp” và “Làm nông hiện đại thì nông dân phải có tri thức”. Đây là các vấn đề có tính chất căn bản và chiến lược cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam và cũng là vấn đề được nêu ra trong Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Bài viết chia sẻ những ý kiến của những người làm công tác quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay.

Thứ hai, 14/11/2022 15:33

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm 5 tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Đây là vùng kinh tế có vị trí đặc biệt quan trọng cả về an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội không những của khu vực miền Trung - Tây Nguyên mà còn có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, với sự chủ đạo của kinh tế biển gắn với công nghiệp và dịch vụ, du lịch. Ngày nay, trong điều kiện hội nhập, liên kết vùng để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn đang là vấn đề đặt ra đối với mỗi địa phương, việc liên kết phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) vùng kinh tế trọng điểm miền Trung cũng nằm trong xu thế tất yếu này.

Thứ hai, 14/11/2022 11:01

Gần đây, cộng đồng người Việt, đặc biệt là những người quan tâm tới tài sản trí tuệ và giá trị dân tộc đều thấy hân hoan về việc 3 nhãn hiệu đối với gạo "ST24" và "ST25" của kỹ sư Hồ Quang Cua (nhà điều hành Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trị) được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Úc vào ngày 27/9/2022. Bên cạnh thành công này, báo chí trong nước còn đưa thông tin về đối thủ của ông Cua - Công ty T&L Global Foods Supply PTY Ltd (gọi tắt là T&L) thất bại trong việc đăng ký nhãn hiệu "ST24" và "ST25" cho nhóm hàng hóa “gạo”, giống như sản phẩm của ông Cua. Về phương diện truyền thông, đây là chiến thắng tuyệt vời của gạo "ST24", "ST25" của ông Cua và cộng sự. Tuy nhiên, về phương diện pháp luật nhãn hiệu, có rất nhiều điều cần được mổ xẻ và học hỏi. Việc “giải phẫu” vụ việc nhãn hiệu "ST24" và "ST25" là cần thiết để tham khảo cho việc định hướng và xử lý những vụ việc tương tự về sau khi doanh nghiệp Việt Nam tiến ra thị trường quốc tế.

Thứ ba, 08/11/2022 14:16

Tại Việt Nam, nhãn hiệu nổi tiếng cần một cơ chế bảo hộ mang tính thống nhất. Bài viết tập trung tìm hiểu về nhãn hiệu nổi tiếng và cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng hiện nay tại Việt Nam, qua đó đưa ra một số kiến nghị nhằm xây dựng cơ chế bảo hộ đối với loại nhãn hiệu này. Đây vừa là một công cụ để Việt Nam bảo vệ những nhãn hiệu mang tầm vóc quốc gia khi tham gia sân chơi thương mại quốc tế, vừa là cách để tự tạo cho mình một cơ chế phòng thủ dựa trên những quy định sẵn có của các công ước, hiệp định mà Việt Nam là thành viên.

Thứ hai, 07/11/2022 15:10

Tính bền vững được định nghĩa là trạng thái của hệ thống toàn cầu, trong đó các nhu cầu của hiện tại được đáp ứng, nhưng không ảnh hưởng đến việc đáp ứng các nhu cầu của những thế hệ tương lai. Một tương lai bền vững đòi hỏi phải cân bằng các nhu cầu liên quan tới môi trường, xã hội và kinh tế. Trong đó, tiêu chuẩn chính là công cụ đóng góp tích cực và hiệu quả cho một thế giới bền vững hơn.

Thứ hai, 07/11/2022 14:13

Những năm gần đây, với sự phát triển của khoa học và công nghệ (KH&CN), đặc biệt là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, việc xây dựng, áp dụng và tổ chức thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động KH&CN nói chung, dịch vụ thông tin KH&CN nói riêng là vấn đề tương đối khó khăn và phức tạp do đặc thù của hoạt động thông tin KH&CN là lĩnh vực sản xuất phi vật chất. Bài viết đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động thông tin KH&CN.

Thứ tư, 26/10/2022 15:33

Ngày 25/10/2022, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Viện Konrad Adenauer Stiftung (KAS) tổ chức tọa đàm công bố nghiên cứu "Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Liên minh châu Âu (EU) vào Việt Nam trong bối cảnh thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU (EVIPA)”. Với những phân tích chuyên môn, nhóm nghiên cứu đã giải đáp về thực trạng thu hút vốn FDI từ EU trong thập kỷ vừa qua, chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng tới dòng FDI của EU vào Việt Nam từ hai bên, phân tích cơ hội và thách thức từ EVFTA và EVIPA trong bối cảnh biến động mới của EU và nền kinh tế thế giới để từ đó đưa ra các phân tích, đánh giá đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả thu hút nguồn vốn này trong thời gian tới.

Thứ ba, 25/10/2022 15:29

Ngày 24/10/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức hội thảo “Hỗ trợ, phát triển các phòng thí nghiệm ở ĐHQGHN đạt tiêu chuẩn thí nghiệm và hiệu chuẩn (VILAS, VIMCERTS, GLP)”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ tăng cường hiệu quả của các phòng thí nghiệm ở ĐHQGHN. Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn và Trưởng ban Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ĐHQGHN Vũ Văn Tích đồng chủ trì hội thảo.

Thứ ba, 25/10/2022 15:10

Trước yêu cầu phát triển và hội nhập, hoạt động chuyển đổi số trong ngành ngân hàng đang diễn ra mạnh mẽ cùng với tổng thể chung của Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do đó, việc ứng dụng các công nghệ mới, trong đó có Blockchain sẽ được các ngân hàng triển khai theo hướng vừa đáp ứng các yêu cầu mới, vừa đảm bản an toàn, hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ sáu, 21/10/2022 11:00

Một nền kinh tế muốn tăng trưởng bền vững thì không thể thiếu sự phát triển của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (ĐMST). Trên cơ sở đó, nhiều quốc gia đã thiết lập các mạng lưới trung tâm ĐMST để thử nghiệm việc xây dựng và thực thi các chính sách cụ thể liên quan đến thúc đẩy, hỗ trợ ĐMST trong doanh nghiệp. Bài viết phân tích kinh nghiệm xây dựng và phát triển trung tâm ĐMST của một số quốc gia trên thế giới, từ đó gợi mở các đề xuất cho hoạt động của trung tâm ĐMST tại các tỉnh/thành phố ở Việt Nam hiện nay.

1 2 3 4 5 ... 70