Chủ nhật, 26/06/2022 09:14

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted) và Quỹ Khoa học Flanders (FWO) của Bỉ đã ký kết Biên bản thỏa thuận chung về triển khai Chương trình cùng tài trợ cho các đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học Việt Nam và FWO. Theo khung Thỏa thuận, Nafosted sẽ dành một khoản kinh phí hàng năm là 300.000 Euro để tài trợ cho các đề tài hợp tác nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn của Chương trình. Thời gian thực hiện các đề tài thuộc Chương trình là 2-3 năm.

1 2 3 4 5 ... 14