Thứ sáu, 07/05/2021 15:57

Sức mạnh mềm văn hóa là sức hấp dẫn, sự thu hút, thuyết phục về văn hóa của quốc gia này đối với quốc gia khác trong quan hệ quốc tế. Sức mạnh mềm văn hóa là quá trình chuyển hóa từ nguồn lực mềm văn hóa thành sức mạnh văn hóa thông qua các kênh tác động xuất hiện trong quá trình tương tác giữa các quốc gia - dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đề tài “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam”, mã số KX.01.16/16-20 không những nêu ra các vấn đề lý luận và thực tiễn nổi bật mà còn có những kiến nghị và ứng dụng thiết thực trong thực tiễn hoạch định chính sách nhằm tăng cường sức mạnh mềm văn hóa, thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế.

Thứ sáu, 07/05/2021 15:45

Áp dụng mô hình thông tin công trình (Building Information Modelling - BIM) đang là xu thế phát triển tất yếu trong điều kiện phát triển của khoa học và công nghệ và chuyển đổi sống trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng nói chung và ngành xây dựng công trình giao thông nói riêng. Đây cũng chính là chủ đề của Hội thảo Khoa học về “Ứng dụng mô hình BIM trong xây dựng cầu hầm” do Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức ngày 6/5/2021 tại Hà Nội.

Thứ năm, 06/05/2021 13:32

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo và xin ý kiến rộng rãi về Luật Sửa đổi, bổ sung phụ lục - danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Theo Bộ này thì Luật Thống kê là văn bản pháp lý chủ đạo, là nền tảng để hình thành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh toàn bộ lĩnh vực hoạt động thống kê ở nước ta. Hiện tại đã có 110/186 chỉ tiêu (chiếm 59,14%) đã được thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ các phân tổ. Tuy nhiên, sau khi ban hành, Luật Thống kê cũng tồn tại những bất cập, nhất là về số lượng và chất lượng số liệu thống kê, tạo nên khó khăn, thách thức yêu cầu cần phải tiếp tục hoàn thiện để phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế và phù hợp hơn với điều kiện kinh tế - xã hội đặc thù của đất nước.

Thứ tư, 05/05/2021 11:35

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài KX.01.13/16-20: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực”, nhóm nghiên cứu cho rằng, về cơ bản, kết nối kinh tế có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng có mặt tiêu cực như có thể tạo ra sự độc quyền, không khuyến khích cạnh tranh giữa các chủ thể tham gia thị trường dẫn đến thiệt hại cho người mua (do độc quyền bán) hoặc cho người bán (độc quyền mua). Ngoài ra, kết nối kinh tế có thể dẫn đến tình trạng sụp đổ dây chuyền khi một trong những chủ thể tham gia bị khủng hoảng, phá sản, gây mất ổn định cho nền kinh tế liên quan. Chính vì vậy, nhóm nghiên cứu của đề tài đã đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy kết nối kinh tế Việt Nam - Nhật Bản nói riêng và mối quan hệ đối tác chiến lược nói chung theo hướng tạo sự phát triển bình đẳng, đôi bên cùng có lợi.

Thứ năm, 29/04/2021 16:34

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp dựa trên nền tảng thương mại điện tử, ngày 28/4/2021 tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và Amazon Global Selling đã công bố kế hoạch hợp tác phát triển mại điện tử xuyên biên giới; đồng thời khởi xướng chương trình “Kỷ nguyên bứt phá, hàng Việt vươn xa”.

Thứ năm, 29/04/2021 15:06

Theo nhóm nghiên cứu của đề tài KX.01.12/16-20 thì ở Việt Nam cũng như nước ngoài chưa có công trình nào nghiên cứu tổng thể cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (CA-TBD) cả trên 3 dạng an ninh - chính trị, kinh tế và ý thức cũng như mối quan hệ qua lại giữa chúng. Các nghiên cứu thường chỉ tập trung vào cấu trúc an ninh, nhưng chủ yếu về hiện tại mà ít dự báo. Các công trình về kinh tế thì tập trung vào quan hệ kinh tế khu vực mà ít phân tích cấu trúc. Trong khi đó, cấu trúc về văn hóa thì gần như chưa có công trình nào. Đề tài KX.01.12/16-20: “Cấu trúc khu vực CA-TBD đến năm 2025 và chính sách của Việt Nam” đã góp phần giải quyết những bất cập nêu trên, đồng thời đưa ra những gợi ý chính sách có liên quan đến Việt Nam.

Thứ tư, 28/04/2021 15:27

Năng suất là mối quan tâm của Đảng và Chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, số liệu và các phân tích thực trạng năng suất còn chưa đầy đủ, thảo luận chính sách chưa đủ sâu và mang tính thực tiễn cao. Để góp phần lấp đầy khoảng trống này, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Diễn đàn phát triển GRIPS (Viện Nghiên cứu Chính sách quốc gia Nhật Bản) hợp tác thực hiện báo cáo “Nguồn gốc tăng trưởng năng suất lao động (NSLĐ) của Việt Nam trong ba thập niên cải cách và hội nhập, 1990-2020: Phân tích và gợi ý chính sách”. Ngày 28/4/2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo nhằm công bố và thảo luận về báo cáo trên.

Chủ nhật, 25/04/2021 14:59

Thời gian gần đây, có nhiều thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc ”thương hiệu” gạo ST25 được các doanh nghiệp của Hoa Kỳ nộp đơn đăng ký tại Hoa Kỳ (và cả Việt Nam) dẫn đến nguy cơ mất thương hiệu và doanh nghiệp Việt Nam không xuất khẩu được loại gạo này vào thị trường Hoa Kỳ. Bài viết cung cấp một số thông tin liên quan nhằm giúp độc giả hiểu đúng về bản chất của vấn đề.

Thứ sáu, 23/04/2021 15:48

Sản xuất và tiêu thụ cà phê trên thế giới đang trong “làn sóng cà phê thứ ba” - tập trung vào sản phẩm cà phê chất lượng cao (CPCLC). Việt Nam mặc dù đã đạt được những thành tích ấn tượng về sản lượng xuất khẩu cà phê (đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu cà phê nói chung, đứng đầu về xuất khẩu cà phê Robusta), giá trị xuất khẩu những năm gần đây đạt 3 tỷ USD/năm, chiếm 10% thị trường cà phê nhân thế giới nhưng giá trị chỉ chiếm 2% và giá cà phê xuất khẩu chỉ đứng thứ 10 trên thế giới. Để khắc phục những tồn tại trên và phát triển ngành cà phê một cách bền vững, việc xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) “Cà phê Việt Nam chất lượng cao (CPVNCLC)” là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách.

Thứ sáu, 23/04/2021 10:55

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt tại Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc được tổ chức ngày 9/4/2021 tại Hà Nội. Bên cạnh đó, theo tư lệnh ngành KH&CN, trong thời gian tới cần triển khai mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ các nội dung: sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các Sở KH&CN theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở địa phương; huy động mọi nguồn lực cho KH&CN địa phương…

1 2 3 4 5 ... 35