Thứ sáu, 23/02/2024 15:53

Các nhà khoa học thuộc Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam vừa khám phá thành công loài ong dú có tiềm năng lớn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đây là kết quả của đề tài “Khám phá các loài ong mật ít dẫn liệu (Hymenoptera apoidea) ở một số tỉnh Tây Bắc Việt Nam và đặc điểm sinh học của loài ong dú có tiềm năng kinh tế” thuộc Chương trình Hỗ trợ cán bộ khoa học trẻ của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Thứ năm, 22/02/2024 15:48

Thông qua việc thực hiện thành công đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thuộc da sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước để tạo ra sản phẩm da bọc nội thất ô tô và sản xuất thử nghiệm nhằm hoàn thiện công nghệ để nâng cao khả năng nội địa hóa sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô”, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Da - Giầy (Bộ Công Thương) đã xây dựng và xác lập được quy trình công nghệ sản xuất da thuộc dùng trong nội thất ô tô. Kết quả này mở ra khả năng phát triển các sản phẩm da thuộc có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường nhằm bọc các chi tiết khác nhau trong nội thất ô tô, góp phần cung ứng nguyên vật liệu da thuộc cho ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô trong nước, hướng tới xuất khẩu.

Thứ năm, 22/02/2024 15:45

Thông qua việc thực hiện thành công đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu xử lý xỉ thải từ sản xuất phốt pho vàng (Lào Cai) làm vật liệu không nung, kết cấu nền ứng dụng trong xây dựng, đường giao thông bằng chất kết dính vô cơ không sử dụng xi măng” mã số KC.08.32/16-20 (thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia: Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai”, TS Phạm Thị Mai Hương và các cộng sự thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã làm chủ công nghệ, sản xuất thành công sản phẩm làm vật liệu xây dựng và lớp lót đường giao thông từ nguồn xỉ thải trong quá trình sản xuất phốt pho vàng.

Thứ hai, 19/02/2024 16:01

TS Dương Thành Nam và các cộng sự thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam vừa nghiên cứu, chế tạo thành công hệ thống chuẩn phục vụ kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo bụi trong môi trường không khí. Hệ thống cho phép điều chỉnh hàm lượng bụi PM trong phạm vi rộng và thực hiện các thử nghiệm đánh giá sự phân bố đồng đều và độ ổn định của bụi PM trong điều kiện kiểm soát.

Thứ hai, 19/02/2024 15:53

Thông qua việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học cho sản xuất xenlulo tan từ gỗ cứng làm nguyên liệu cho sản xuất CMC (Carboxy Methyl Cellulose)”, KS Ngô Văn Hữu và các cộng sự thuộc Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô, Bộ Công Thương đã sản xuất thành công sản phẩm xenlulo độ tinh khiết cao từ nguồn nguyên liệu gỗ cứng trong nước, làm nguyên liệu sản xuất xenlulo tan, ứng dụng trong các lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm, vật liệu mới, để tạo ra sản phẩm giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp giấy, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Thứ hai, 19/02/2024 14:23

Phân Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt được thành lập theo Nghị định số 59-CP ngày 23/02/1979 của Hội đồng Chính phủ. Tại Nghị định số 87-HĐBT ngày 11/06/1984 của Hội đồng Bộ trưởng, Phân Viện được đổi tên thành Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, các nhà khoa học của Viện đã không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ (KH&CN) hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ sáu, 16/02/2024 16:09

Với mục tiêu tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao khả năng phòng chống thiên tai trượt lở đất, đá tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao ở Việt Nam, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã đề xuất và được Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phê duyệt thực hiện đề tài “Tích hợp trí tuệ nhân tạo và các công nghệ giám sát trái đất trong nghiên cứu tai biến trượt lở đất ở vùng núi phía Bắc Việt Nam”. Thông qua đó, đề tài đã xây dựng thành công hệ thống dự báo có khả năng kết nối với dữ liệu vệ tinh, trạm điện thoại và phát ra cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đến người dân.

Thứ sáu, 16/02/2024 16:03

Các nhà khoa học thuộc Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam đã đề xuất và được Bộ KH&CN phê duyệt thực hiện đề tài “Nghiên cứu và phát triển chế phẩm vi sinh vật chứa nấm rễ nội sinh (Arbuscular Mycorrhizal Fungi -  AMF) và vi sinh vật đất để nâng cao khả năng chống bệnh hại vùng rễ và cung cấp chất dinh dưỡng cho cây cà phê, hồ tiêu và ngô”, mã số NĐT.61.HU/19. Thông qua đó, nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài đã tạo ra các chế phẩm AMF và vi sinh vật đất có khả năng kháng nấm gây bệnh trên cây cà phê, hồ tiêu và ngô, mang lại hiệu quả kinh tế cao, thân thiện môi trường. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học trong nước phân lập được AMF trên đối tượng cây cà phê và hồ tiêu ở Việt Nam.

Thứ ba, 06/02/2024 15:57

Năm 2023, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã hoàn thành nhiều mục tiêu và nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ giao. Qua đó góp phần quan trọng đưa hoạt động SHTT ngày càng gắn kết vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ sáu, 02/02/2024 15:16

TS Đỗ Văn Hài và các cộng sự thuộc Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam vừa hoàn thành nhiệm vụ “Nghiên cứu tính đa dạng, đánh giá hiện trạng thực vật bậc cao có mạch, đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển bền vững tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn”. Đây là nhiệm vụ thuộc các hướng KH&CN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

1 2 3 4 5 ... 74