Thứ ba, 07/09/2021 21:00

Cán bộ tòa soạn

Cán bộ đương nhiệm

 

1. Nguyễn Thị Hương Giang

- Chức vụ: Tổng biên tập

- Trình độ: Tiến sỹ

 

 

2. Phạm Thị Minh Nguyệt

- Chức vụ: Trưởng Ban Biên tập

- Trình độ: Cử nhân

 

 

3. Phí Công Thường

- Chức vụ: Phó trưởng Ban biên tập

- Trình độ: Thạc sỹ

 

 

4. Vũ Văn Hưng

- Chức vụ: Trưởng ban Tạp chí điện tử

- Trình độ: Cử nhân

 


5. Lương Ngọc Quang Hưng

- Chức vụ: Trưởng ban Trị sự

- Trình độ: Cử nhân

 6. Hoàng Hải Yến

- Chức vụ: Kế toán trưởng; Phó trưởng Ban Trị sự

- Trình độ: Cử nhân

 7. Ninh Văn Diện

- Chức vụ: Biên tập viên

- Trình độ: Cử nhân

 8. Chu Anh Trà

- Chức vụ: Biên tập viên

- Trình độ: Cử nhân

 9. Lê Thị Bắc

- Chức vụ: Biên tập viên

- Trình độ: Cử nhân

 


10. Tăng Xuân Bình

- Chức vụ: Biên tập viên

- Trình độ: Kỹ sư

 11. Đoàn Đức Khải

- Chức vụ: Biên tập viên

- Trình độ: Kỹ sư

 


12. Mai Văn Thủy

- Chức vụ: Biên tập viên

- Trình độ: Cử nhân

 

 

13. Đinh Thị Luận

- Chức vụ: Biên tập viên

- Trình độ: Cử nhân

 14. Khổng Thị Thanh Thảo

- Chức vụ: Biên tập viên

- Trình độ: Cử nhân

 15. Trương Thị Thảo Dương

- Chức vụ: Biên tập viên

- Trình độ: Cử nhân

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)