Thứ tư, 26/06/2024 17:19

Ngày 25/06/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử (Nghị định 69). Nghị định này thay thế cho Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/09/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Thứ sáu, 24/05/2024 17:28

Ngày 23/05/2024, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (SCE) phối hợp cùng Viện Đổi mới sáng tạo mở và doanh nhân công nghệ (OITI), Digiwin Software Vietnam và 1C Vietnam tổ chức Hội thảo "Thúc đẩy chuyển đổi xanh và số - hướng tới phát triển bền vững". Hội thảo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi xanh và số một cách hiệu quả, không chỉ đảm bảo mục tiêu kinh doanh mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững cho cả doanh nghiệp và xã hội.

Thứ tư, 22/05/2024 16:16

Cùng với sự phát triển, mô hình sản xuất với thời hạn giao hàng ngắn đã trở nên ngày càng phổ biến, việc thay chuyền liên tục cũng không còn xa lạ đối với doanh nghiệp. Đứng trước tình huống yêu cầu sản xuất khẩn hoặc chèn đơn từ khách hàng, Digiwin AIoT Cloud - nền tảng quản lý thiết bị trên cloud sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ chuyển đổi số thành công của doanh nghiệp sản xuất Việt Nam.

Thứ ba, 21/05/2024 14:27

Theo Quyết định số 812/QĐ-BTTTT ngày 17/05/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2024 (Kế hoạch 812) thì 100% cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hằng năm được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số.

Thứ hai, 20/05/2024 17:08

Trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ, các doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc áp dụng các giải pháp công nghệ phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường. 1C Việt Nam, với giải pháp quản trị tổng thể 1C: Company Management đang trở thành đối tác uy tín giúp doanh nghiệp Việt Nam thực hiện thành công hai cuộc chuyển đổi quan trọng này.

Thứ sáu, 17/05/2024 16:49

Trong bối cảnh phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trong lĩnh vực này đang ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết. Những năm gần đây, nguồn nhân lực CNTT của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung có nhiều biến động nhanh chóng với nhiều thời cơ kèm thách thức, rất cần sự đổi mới trong công tác đào tạo và định hướng nghề nghiệp của các trường đại học, đặc biệt cần kết nối giữa đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp… Đây là những chia sẻ của các chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo: Nhu cầu nhân lực ngành CNTT trong bối cảnh chuyển đổi số và đảm bảo an toàn, an ninh trên không gian mạng do Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (Bộ Công Thương) vừa tổ chức.

Thứ năm, 16/05/2024 17:52

Ngày 16/05/2024, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (SCE) - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Mutosi Việt Nam và 1C Việt Nam tổ chức Hội thảo tối ưu hóa hệ thống quản trị trong thời đại số. Sự kiện có sự tham gia của các chuyên gia, cố vấn, nhà cung cấp giải pháp quản trị, đại diện cơ quan nhà nước.

Thứ ba, 14/05/2024 09:33

Ngày 13/05/2024, Hội thảo quốc gia “Chuyển đổi số (CĐS) trong giáo dục mở thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập” do Trường Đại học Mở Hà Nội và Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến với 150 điểm cầu.

Thứ tư, 08/05/2024 16:36

Ngày 24/04/2024, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Phiên họp). Kết luận Phiên họp (Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 06/05/2024 của Văn phòng Chính phủ) khẳng định: Chuyển đổi số đã đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người trong quá trình phát triển chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, nhất là trong cuộc sống của nhân dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Thứ tư, 08/05/2024 10:57

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ban hành Khung năng lực số dành cho sinh viên của Trường (Quyết định số 2151/QĐ-XHNV ngày 02/05/2024 của Hiệu trưởng USSH). Đây là một trong những trường đại học đầu tiên ban hành khung năng lực số dành cho sinh viên.

1 2 3 4 5 ... 10