Thứ sáu, 05/08/2022 14:31

Với phương châm phát huy thế mạnh nông sản đặc thù địa phương và xây dựng hình ảnh Đồng Tháp “năng động, nghĩa tình và sáng tạo”, tỉnh đã và đang đẩy mạnh phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm nông sản đặc thù, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết trong quá trình hội nhập và phát triển.

Thứ năm, 28/07/2022 16:11

Các yêu cầu mới từ thực tiễn phát triển của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã góp phần mở rộng hơn nữa phạm vi hoạt động của Cục Sáng chế. Để phù hợp với tinh thần này, năm 2003, Cục Sáng chế đã được đổi tên thành Cục Sở hữu công nghiệp (SHCN), thông qua đó hướng trọng tâm đến các hoạt động kinh tế trọng yếu của đất nước.

Thứ năm, 28/07/2022 10:47

Cùng với sự phát triển không ngừng của kỷ nguyên công nghệ số, hoạt động kinh doanh thương mại dần mở rộng phạm vi, quy mô, vượt ra khỏi thị trường kinh doanh truyền thống và diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ tại thị trường thương mại điện tử (TMĐT). Do TMĐT là một môi trường “mở” nên tiềm ẩn những nguy cơ, rủi ro về việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Điều này đặt ra những thách thức đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ quyền SHTT của Việt Nam bắt kịp với xu thế phát triển chung.

Thứ tư, 27/07/2022 17:10

Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) được thành lập ngày 29/7/1982 với tên gọi ban đầu là Cục Sáng chế. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Cục đã trải qua 3 tên gọi khác nhau: Cục Sáng chế (giai đoạn 1982-1993), Cục Sở hữu công nghiệp (1993-2003) và Cục SHTT (từ 2003 đến nay). Dù mang tên gọi khác nhau, nhưng Cục SHTT luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển của lĩnh vực SHTT nói riêng, ngành khoa học và công nghệ cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung. Bài viết điểm lại những kết quả nổi bật Cục SHTT đã đạt được trong 40 năm qua theo 3 mốc lịch sử gắn với tên gọi khác nhau của Cục. 

Thứ tư, 27/07/2022 11:15

Trong thời gian vừa qua, vấn đề xác lập quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) nông sản đặc trưng (thường được gọi là đặc sản địa phương) đã được quan tâm thực hiện, nhiều nông sản nhờ đó đã gia tăng được giá trị, đời sống người dân được cải thiện, nhiều đặc sản được bảo tồn, phát triển. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, hoạt động xây dựng thương hiệu cho các đặc sản địa phương thông qua công cụ SHTT mới chỉ dừng lại ở việc xác lập quyền SHTT, trong khi vấn đề quan trọng hơn là việc làm thế nào để khai thác lợi ích từ các tài sản trí tuệ gắn với đặc sản địa phương thì vẫn còn lúng túng, chưa hiệu quả. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu kinh nghiệm thành công của Srilanka trong việc thương mại hóa quyền SHTT gắn với sản phẩm trà Dilmah, từ đó rút ra một số bài học cho Việt Nam.

Thứ năm, 30/06/2022 09:26

Ngày 16/6/2022, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (Luật SHTT 2022) với hơn 100 điều được sửa đổi, bổ sung, trong đó có những vấn đề liên quan đến bảo hộ giống cây trồng. Cụ thể, Luật SHTT 2022 đã sửa đổi điều kiện bảo hộ giống cây trồng, tên giống cây trồng, thẩm định hình thức và khảo nghiệm kỹ thuật…

Thứ tư, 29/06/2022 14:01

Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 2576/QĐ-SHTT ngày 8/6/2022 về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00116 cho sản phẩm cua “Cà Mau”. Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này. Vậy yếu tố đặc thù nào đã giúp cua Cà Mau được cấp giấy chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý?

Thứ tư, 29/06/2022 08:20

Để đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế sau khi gia nhập các Hiệp định thương mại thế hệ mới gồm CPTPP, EVFTA và RCEP, Việt Nam đã sửa đổi khá nhiều quy định liên quan đến các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), trong đó bao gồm cả kiểu dáng công nghiệp trong Luật SHTT 2005 sửa đổi lần 3 (gọi tắt là “Luật SHTT 2022”) vừa được Quốc Hội thông qua ngày 16/6/2022. Dưới đây là một số điểm mới về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của Luật SHTT 2022.

Chủ nhật, 26/06/2022 14:47

Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin sở  hữu công nghiệp (IPPlatform) đã được Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ, Công ty Cổ phần phát triển công nghệ và các đối tác khác nghiên cứu và phát triển. Kết quả hoạt động khai thác IPPlatform phục vụ nghiên cứu, tạo dựng, bảo hộ, phát triển và quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong tháng 5/2022 tiếp tục được duy trì ở mức cao và có xu hướng tăng đáng kể so với tháng 4/2022.

Thứ sáu, 17/06/2022 15:08

Ngày 16/6/2022, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với 476/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,58% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo đó, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023, trừ quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14/1/2022, trong khi quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 14/1/2024.

1 2 3 4 5 ... 13