Thứ năm, 07/03/2024 15:18

Lạng Sơn: “Cây giống lâm nghiệp Hữu Lũng” được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể

Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ đã ra quyết định số 9358/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể “Cây giống lâm nghiệp Hữu Lũng” cho sản phẩm cây giống lâm nghiệp của huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Chủ sở hữu nhãn hiệu là Hội làm vườn huyện Hữu Lũng.

Cây giống lâm nghiệp là sản phẩm tiềm năng của huyện Hữu Lũng và đang có chiều hướng tiêu thụ tốt. Vì vậy, việc xây dựng nhãn hiệu sản phẩm là rất cần thiết nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng và sự yên tâm cho người sản xuất. Việc đăng ký, xác lập thành công nhãn hiệu tập thể “Cây giống lâm nghiệp huyện Hữu Lũng” sẽ góp phần  đẩy mạnh sản xuất, nâng cao danh tiếng, quảng bá phát triển sản phẩm, xây dựng chuỗi giá trị mang lại lợi ích kinh tế lâu dài cho người dân và doanh nghiệp theo hướng phát triển bền vững.

Việc giữ vững và phát triển thương hiệu cũng là vấn đề cần quan tâm. Để phát huy được giá trị của thương hiệu, tạo sản phẩm mang tính đồng đều đòi hỏi các địa phương cần thực hiện đúng quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất, vai trò của các hội viên, giám sát chất lượng sản phẩm, tạo sự đoàn kết trong sản xuất, kinh doanh để khai thác có hiệu quả sản phẩm đã được bảo hộ. Đồng thời, tăng cường giới thiệu, quảng bá sản phẩm thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để sản phẩm lan tỏa, nhân rộng trên quy mô lớn.

VH

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)