Thứ sáu, 29/03/2024 17:48

Hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của Việt Nam tại thị trường nước ngoài

Ngày 27/03/2024, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã phối hợp tổ chức cuộc họp Tổ công tác triển khai Kế hoạch phối hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý (CDĐL) cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ra nước ngoài. Việc phối hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và CDĐL cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở nước ngoài sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và các chủ thể liên quan trong việc sử dụng nhãn hiệu và CDĐL, gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt là nông sản và đặc sản các vùng miền ở nước ngoài.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Lê Hồng - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, trong thời gian qua, việc phối hợp triển khai giữa các cơ quan đầu mối khá tốt và chặt chẽ trong các hoạt động được triển khai của ba bộ, tận dụng được nguồn lực sẵn có để triển khai những hoạt động chung trong Kế hoạch 3926/KH-BKHCN-BCT-BNNPTNT ngày 31/12/2021 về hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của Việt Nam tại thị trường nước ngoài (Kế hoạch 3926). Bộ KH&CN chủ yếu sử dụng nguồn lực từ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ và một phần kinh phí chi thường xuyên hằng năm. Các hoạt động thực hiện chủ yếu là các hoạt động tuyên truyền, phổ biến dưới hình thức hội thảo, tập huấn và xây dựng tài liệu tuyên truyền, quảng bá. Những hoạt động này bước đầu đưa được những thông tin cơ bản, cần thiết nhất tới các nhóm chủ thể là các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp ở các địa phương quan tâm đến xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài và nhận diện những bất cập để các cơ quan quản lý và các chủ thể cùng nghiên cứu và đề xuất giải pháp.

Tại cuộc họp, các cơ quan đầu mối của ba bộ đã cùng trao đổi, thảo luận về kế hoạch và phương hướng triển khai trong năm 2024. Theo đó, các cơ quan đầu mối của ba bộ sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng danh mục các hoạt động cần thực hiện chung để tập trung nguồn lực, tạo điều kiện cho các chủ thể có liên quan được tham gia một cách thuận lợi, hiệu quả. Tăng cường trao đổi, chia sẻ và sử dụng hiệu quả các tài liệu, thông tin tuyên truyền đã có để thực hiện công tác truyền thông tại các sự kiện ngoại giao, kinh tế và trên các phương tiện, kênh truyền thông trong và ngoài nước thông qua hệ thống cơ quan đại diện ở nước ngoài, hiệp hội ngành nghề, cơ quan, tổ chức có liên quan của ba bộ. Cơ quan đầu mối của ba bộ cần chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ chuyên trách và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để thiết lập mạng lưới đại diện nhằm triển khai việc cung cấp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ ở nước ngoài, các quy định pháp luật và thực tiễn thi hành cũng như thông tin thị trường nước ngoài. Lồng ghép các nội dung về sở hữu trí tuệ vào các chương trình tập huấn cho các đại diện KH&CN, tham tán nông nghiệp và thương vụ của Việt Nam ở các nước. Sớm thiết lập kênh thông tin dành cho doanh nghiệp, trong đó tích hợp cơ sở dữ liệu về thị trường, quy định pháp luật có liên quan, đầu mối các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến hỗ trợ, cảnh báo các vấn đề về sở hữu trí tuệ và thị trường nước ngoài. Lựa chọn để thực hiện thí điểm hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài cho một số sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam. Bên cạnh đó, cần tổ chức các đoàn học tập, khảo sát kinh nghiệm về bảo hộ, đăng ký nhãn hiệu và CDĐL ở các thị trường trọng điểm. Tổ chức thí điểm Chương trình phát triển thương hiệu nông sản xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam tại thị trường nước ngoài.

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy đề nghị ba bộ tiếp tục phối hợp để triển khai tốt những hoạt động chung trong kế hoạch chung đã đề ra. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng khuyến nghị cần điều chỉnh kế hoạch theo hướng mục tiêu để tháo gỡ khó khăn trong bảo hộ nhãn hiệu và CDĐL cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở nước ngoài. Xác định danh sách các sản phẩm mục tiêu thành 2 nhóm là: nhóm các sản phẩm tiềm năng và nhóm các sản phẩm đang vướng mắc trong việc bảo hộ nhãn hiệu và CDĐL từ đó sớm lựa chọn để thực hiện thí điểm hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, CDĐL ở nước ngoài cho một số sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam.

Phạm Thịnh

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)