Thứ sáu, 29/03/2024 14:56

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) và Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (KHSHTT) vừa ký thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ (SHTT).

Theo biên bản thỏa thuận hợp tác, 2 bên chia sẻ và trao đổi ý tưởng, thông tin liên quan đến tài sản trí tuệ và quyền SHTT, bao gồm nhưng không hạn chế các vấn đề về định giá, khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ và quyền SHTT là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Viện KHSHTT sẽ cung cấp giải pháp và hỗ trợ cho VKIST trong các vấn đề liên quan đến xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/giải pháp hữu ích, bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau: tra cứu thông tin về tình trạng kỹ thuật của giải pháp, báo cáo và đánh giá kết quả tra cứu; tra cứu, báo cáo và đánh giá khả năng bảo hộ, khả năng sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích; thực hiện đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp tại Cục SHTT; sửa đổi, gia hạn, khiếu nại, phản đối và các công việc khác có liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; tư vấn giải quyết các vụ việc xung đột, tranh chấp, khiếu nại về SHTT.

Ngoài ra, 2 bên còn hợp tác trong việc hỗ trợ bồi dưỡng, huấn luyện, đào tạo nhân lực về SHTT; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về SHTT; các hoạt động khác trong khuôn khổ kế hoạch, chương trình, dự án... do VKIST và Viện KHSHTT được cơ quan có thẩm quyền giao chủ trì thực hiện.

VH

 

 

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)