Thứ sáu, 29/03/2024 14:40

Trường Đại học Điện lực: Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học

Ngày 27/03/2024, tại Hà Nội, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng, khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024” nhằm đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng, khoa học - công nghệ và hợp tác của quốc tế của Nhà trường; đồng thời thảo luận những giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động này trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ và thảo luận những kết quả đạt được trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, hợp tác quốc tế…; đồng thời đề xuất phương hướng cho hoạt động năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực cho biết, năm 2023, bên cạnh những thuận lợi, còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự chung tay, chia sẻ và hợp tác của toàn thể viên chức và người lao động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Trường Đại học Điện lực đã chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ năm học và đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó tuyển sinh đạt kết quả cao; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh và đạt kết quả tốt; chất lượng đào tạo tiếp tục được nâng lên, gắn kết hơn với nhu cầu xã hội, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội và ngành công thương.

PGS.TS Đinh Văn Châu đề nghị tập thể sư phạm Nhà trường cần tiếp tục đổi mới đồng bộ trên các mặt công tác; nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế gắn với đào tạo, nhu cầu thực tiễn của xã hội và hội nhập quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế trong tình hình mới nhằm phát triển nhanh, mạnh, đúng hướng, bền vững.

Lan Nguyễn - Ninh Diện

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)