Chủ nhật, 26/06/2022 09:14

Nafosted - Fwo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài năm 2022 cho chương trình tài trợ song phương

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted) và Quỹ Khoa học Flanders (FWO) của Bỉ đã ký kết Biên bản thỏa thuận chung về triển khai Chương trình cùng tài trợ cho các đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học Việt Nam và FWO. Theo khung Thỏa thuận, Nafosted sẽ dành một khoản kinh phí hàng năm là 300.000 Euro để tài trợ cho các đề tài hợp tác nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn của Chương trình. Thời gian thực hiện các đề tài thuộc Chương trình là 2-3 năm.

Theo Thỏa thuận, thuyết minh đề cương nghiên cứu cần thể hiện được ý nghĩa, giá trị của nghiên cứu, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, sự cần thiết và hiệu quả đối với cả phía Việt Nam và phía FWO. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được phối hợp xây dựng bởi 1 chủ nhiệm đề tài (CNĐT) Việt Nam và 1 đồng CNĐT FWO. Về phía Nafosted, điều kiện hợp lệ của CNĐT được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Nafosted tài trợ. Về phía FWO, mẫu hồ sơ đăng ký được đăng tải trên website của FWO.

Hồ sơ đề xuất phải được CNĐT phía Việt Nam nộp cho Nafosted qua hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến OMS, CNĐT phía FWO nộp qua hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của FWO. Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 16/6/2022 đến 17h00 ngày 20/9/2022.

CT

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)