Chủ nhật, 05/09/2021 10:41

Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2022 theo Quyết định số 2139/QĐ-BKHCN ngày 17/8/2021 và Quyết định số 2148/QĐ-BKHCN ngày 19/8/8021

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-BKHCN  ngày 17/8/2021 và Quyết định số 2148/QĐ-BKHCN  ngày 19/8/8021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2022 cho 02 nhiệm vụ:

1. Đề tài: Nghiên cứu giải pháp tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường ao nuôi cá tra thâm canh tại tỉnh Đồng Tháp và vùng phụ cận

2. Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp quản lý tổng hợp sâu đầu đen Opisina arenosella (Lepidoptera:Xyloryctidae) hại dừa tại Bến Tre và vùng phụ cận.

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ KH&CN thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được xây dựng theo mẫu do Bộ KH&CN ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ KH&CN (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 21/10/2021.


 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)