Chủ nhật, 05/09/2021 10:38

Tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia theo Quyết định số 2101/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 8 năm 2021

Thực hiện Quyết định số 2101/QĐ-BKHCN  ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu đánh giá chi tiết mức độ hoạt động động đất và khả năng sinh chấn của các đứt gãy hoạt động vùng Tây Bắc, phục vụ vận hành an toàn bậc thang thủy điện sông Đà và phát triển kinh tế - xã hội trong vùng” để tuyển chọn thực hiện, Bộ KH&CN thông báo như sau:

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ đề tài KH&CN cấp quốc gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ KH&CN ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đề tài KH&CN cấp quốc gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ KH&CN (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 15 tháng 10 năm 2021, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày ngày 15 tháng 10 năm 2021. 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)