Thứ hai, 13/09/2021 15:37

Mời đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng công cụ quản lý chợ”

Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh thông báo về việc mời đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng công cụ quản lý chợ” trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm 2021 nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước ứng dụng các mô hình, giải pháp khoa học và công nghệ trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại các chợ trên địa bàn các quận/huyện và TP Thủ Đức; kết nối thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các chợ giữa cơ quan quản lý chuyên ngành và cơ quan quản lý nhà nước địa phương.

Đối tượng đăng ký thực hiện: các tổ chức nghiên cứu, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: hết ngày 25/9/2021.

Chi tiết xem tại: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/thong-bao/moi-dang-ky-tham-gia-thuc-hien-nhiem-vu-xay-dung-cong-cu-quan-ly-cho-tren-di-ban-thanh-pho-ho-chi-minh-nam-2021.

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)