Thứ năm, 16/11/2023 14:47

Đại học Quốc gia Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động theo hướng hiện đại, phù hợp chuẩn mực quốc tế

Tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ngày 15/11/2023, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị ĐHQGHN cần tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động theo hướng hiện đại, phù hợp chuẩn mực quốc tế; mở rộng cơ cấu giáo dục, đào tạo theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, ưu tiên phát triển khối kỹ thuật, công nghệ đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh thời đại số, cuộc sống số, xã hội số; phát triển năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội, từng bước tiệm cận trình độ khoa học và công nghệ (KH&CN) tiên tiến của thế giới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chuyên nghiệp, số hóa trong công tác quản trị đại học.

Cùng dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai; đại diện các vụ Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Quốc hội. Về phía ĐHQGHN có Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ; thầy, cô giáo và sinh viên ĐHQGHN.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích vẻ vang, dấu ấn rất tự hào mà các thế hệ thầy giáo, cô giáo, nhà khoa học của ĐHQGHN đã dày công vun đắp, tạo lập trong hành trình 30 năm xây dựng và phát triển.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, tình hình trong nước và quốc tế đang đặt ra cho ngành giáo dục nói chung, ĐHQGHN nói riêng những trọng trách mới trong việc thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo dựng một nền KH&CN tiên tiến phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào sứ mệnh, tầm nhìn và sự dẫn dắt của ĐHQGHN, cùng với ĐHQG TP Hồ Chí Minh và hệ thống giáo dục đại học nước nhà, tạo đột phá trong giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Để ĐHQGHN trở thành cái nôi, bệ đỡ, môi trường để tiếp thu và trao truyền tri thức, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, nhất là các chuyên gia, nhà khoa học xuất sắc, đầu ngành tham gia xây dựng, phát triển đất nước nhanh, bền vững, ĐHQGHN cần tiếp tục bám sát, triển khai thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; cũng như phát triển KH&CN, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, ĐHQGHN cần coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống, giáo dục nhân cách và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ; gắn kết mật thiết giữa giáo dục, đào tạo với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người Việt Nam.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị ĐHQGHN quan tâm đến chính sách chăm lo, phát triển đội ngũ các nhà khoa học đầu ngành, bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia; nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển, chuyển giao, ứng dụng KH&CN, đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác, mở rộng giao lưu học thuật với các quốc gia, tổ chức đối tác quan trọng có trình độ KH&CN tiên tiến; chủ động tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu; đẩy mạnh liên kết, hợp tác, chuyển giao công nghệ giữa ĐHQGHN với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tham gia đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu mang tầm quốc gia, quốc tế, giải quyết những vấn đề lớn của đất nước…

Phát biểu tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân nhấn mạnh, với vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao hàng đầu Việt Nam, sứ mệnh của ĐHQGHN không tách rời với sự phát triển của đội ngũ trí thức nước nhà. Trong Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2030, tầm nhìn 2045, nhiệm vụ “Xây dựng đại học nghiên cứu tiên tiến, vừa là mục tiêu vừa là động lực để tăng cường các nguồn lực, phát triển đội ngũ cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học đỉnh cao phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” được coi là trọng tâm hàng đầu và sẽ được cụ thể hóa hơn với Đề án phát triển ĐHQGHN vào nhóm 500 cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới. ĐHQGHN cam kết sử dụng mọi nguồn lực và tạo điều kiện tốt nhất để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. ĐHQGHN mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện về nhiều mặt từ Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nói riêng và từ Đảng, Nhà nước nói chung để thực hiện được sứ mệnh, mục tiêu chiến lược đã đặt ra.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Bằng khen cho các nhà giáo đạt danh hiệu giải thưởng “Nhà giáo xuất sắc ĐHQGHN năm 2023”; Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã trao tặng Giải thưởng “Nhà giáo ĐHQGHN của năm 2023”, “Nhà giáo đổi mới sáng tạo ĐHQGHN năm 2023”, Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho 04 đơn vị và 08 nhóm nghiên cứu mạnh ĐHQGHN năm 2023.

Trao tặng nhiều giải thưởng, Bằng khen cho các cá nhân, tổ chức của ĐHQGHN

Giải thưởng “Nhà giáo xuất sắc ĐHQGHN năm 2023” được trao cho PGS.TS Nguyễn Quang Huy - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (giải Nhất); TS Hồ Thị Giang - Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ (giải Nhì. Đây là 2 trong số 6 nhà giáo được nhận Giải năm 2023.

Danh hiệu “Nhà giáo đổi mới sáng tạo ĐHQGHN năm 2023” bao gồm: Nhóm giảng viên Khoa Lý luận lịch sử - Nhà nước và pháp luật (trưởng nhóm: Nguyễn Hoàng Anh; thành viên: Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Bích Thảo, Mai Văn Thắng, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thị Hoài Phương) của Trường Đại học Luật; Nhóm giáo viên Tổ Ngoại ngữ (trưởng nhóm: Phạm Minh Huệ; thành viên: Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Mạnh Linh, Chu Thành Đạt, Hoàng Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Đoan Trang) của Trường THCS Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ; Nhóm giáo viên Tổ Ngoại ngữ (trưởng nhóm: Nguyễn Thị Mai Hương; thành viên: Nguyễn Huyền Trang, Nguyễn Thị Mai) của Trường THCS Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ; TS Nguyễn Thị Thư - Bộ môn Lý luận và Các môn thể thao Cá nhân, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao; TS. Nguyễn Thu Hương - Tổ bộ môn Quản trị kinh doanh và Kinh tế sáng tạo, Khoa Các khoa học liên ngành; TS Trần Hoài Anh - Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ; ThS Bùi Thanh Tùng - Khoa Các Khoa học ứng dụng, Trường Quốc tế.

Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho 04 đơn vị (Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ phân tích phục vụ kiểm định môi trường và an toàn thực phẩm, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ micro và nano, Trường Đại học Công nghệ; Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) và 08 nhóm nghiên cứu có thành tích nghiên cứu xuất sắc (Nhóm nghiên cứu Vật liệu và kết cấu tiên tiến, Trường Đại học Công nghệ; Hóa học phức chất và Hóa sinh vô cơ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Phương pháp lý thuyết trường lượng tử, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Nghiên cứu Biển và Thương mại châu Á, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Công tác xã hội và An sinh xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Hội nhập kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kin tế; Nghiên cứu về năng suất chất lượng trong các doanh nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế; Tâm lý học Lâm sàng, Trường Đại học Giáo dục).

VVH

 

 

 

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)