Thứ tư, 10/08/2022 09:41

Bản sao thứ hai của gen giúp năng suất lúa tăng 12-40%

Khi dân số thế giới tiếp tục tăng, các nhà khoa học đang tìm cách để có thêm lương thực từ những vùng đất sẵn có. Trong nỗ lực mới này, họ đã xem xét cải thiện năng suất lúa bằng cách biến đổi DNA di truyền để khuyến khích các cây cá thể tạo ra nhiều hạt gạo hơn.

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đến từ Trung Quốc và Đức đã giúp tăng năng suất lúa 12-40% bằng cách thử nghiệm bản sao thứ hai của một gen nhất định.

Những loài thực vật mà con người đã chọn để canh tác xảy ra từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng, không phải tất cả đều quang hợp tốt như nhau. Ví dụ, ngô quang hợp rất hiệu quả, trong khi lúa kém hơn nhiều. Do đó, các nhà khoa học đã tìm cách cải thiện hiệu quả quang hợp ở cây lúa. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, sự biểu hiện của gen OxDREBIC - một yếu tố phiên mã được điều chỉnh tăng lên khi cây phát triển trên đất nghèo nitơ. Sau đó, họ có thể thúc đẩy cây có biểu hiện quá mức OxDREBIC bằng cách thêm bản sao thứ hai của gen này từ một cây khác vào DNA của nó. Kết quả cho thấy, những cây có bản sao thứ hai tạo ra nhiều hạt hơn 12-40% so với nhóm đối chứng. Những cây lúa bị biến đổi có thể lấy nitơ từ đất hiệu quả hơn và quá trình trổ bông cũng diễn ra nhanh hơn.

Các nhà nghiên cứu cho biết, kỹ thuật của họ có thể được thực hiện tốt như các kỹ thuật chỉnh sửa gen, mà không liên quan đến việc sử dụng gen từ cây trồng khác, điều này có thể giảm sự đối kháng khi sử dụng nó trong các sản phẩm thương mại.

Đinh Thị Lam (theo Phys.org)

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)