Thứ hai, 25/07/2022 10:54

Vật liệu xúc tác quang nano TiO2 biến tính Iridium xử lý hợp chất hữu cơ bay hơi độc hại

Đây là kết quả của nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang nano TiO2 biến tính Iridium và ứng dụng xử lý các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi độc hại tại các trạm xăng dầu” do Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí. Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ, các nhà khoa học đã xây dựng được quy trình tổng hợp vật liệu xúc tác quang kích thước nano mới Ir-doped TiO2 ứng dụng xử lý các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi độc hại (n-hexan, toluen) và thử nghiệm xử lý hỗn hợp xăng thương mại. Đồng thời đánh giá được hiệu quả xử lý các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi độc hại (n-hexan, toluen) và hỗn hợp xăng thương mại bằng vật liệu xúc tác quang nano TiO2 biến tính Iridium trong môi trường không khí ô nhiễm tại các trạm xăng dầu.

Nghiên cứu thử nghiệm khả năng xử lý các chất bay hơi độc hại (toluen, n-hexan, benzene và IPA) của vật liệu xúc tác quang Ir-doped TiO2 tại trạm xăng dầu cho thấy: sau khi qua hệ thống xử lý bằng xúc tác quang Ir-doped TiO2, hiệu quả xử lý toluen trung bình đạt gần 80%, hiệu quả xử lý n-hexan đạt 50%; đối với chỉ tiêu bezen và IPA, kết quả phân tích cho thấy hiệu suất xử lý đạt trung bình khoảng 70%. Các mẫu khí ngoài trạm xăng sau khi qua xử lý 4 chỉ tiêu toluen, n-hexan, benzene và IPA đều đạt tiêu chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT.

Chi tiết xin liên hệ:

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh - địa chỉ: 236 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh; điện thoại: 028.38443006.

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)