Thông tin văn bản số: 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Số hiệu 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Ngày ban hành 01/09/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực 01/09/2015
Loại văn bản Thông tư
Tên Văn Bản
Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.
Trích yếu nội dung

Ngày 1.9.2015, Bộ KH&CN - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư gồm 6 chương với 34 điều và 6 mẫu biểu phụ lục. Ngoài  Chương I - Quy định chung và Chương VI - Điều khoản thi hành, bốn chương chính của Thông tư là những quy định cụ thể về: Quản lý, xử lý tài sản được trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; Quản lý, xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; Quản lý, xử lý tài sản là vật tư thu được trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; Quản lý tài chính trong quá trình xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.11.2015.