Thông tin văn bản số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
Số hiệu 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
Ngày ban hành 22/04/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực 22/04/2015
Loại văn bản Thông tư
Tên Văn Bản
Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước.
Trích yếu nội dung

Ngày 22.4.2015, Bộ Tài chính và Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư quy định rõ các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN; các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN của cơ quan có thẩm quyền; quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN; quy định chi công bố kết quả nghiên cứu và chi đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8.6.2015, thay thế Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7.5.2007 của Bộ Tài chính, Bộ KH&CN.