Thông tin văn bản số: 07/2015/TT-BKHCN
Số hiệu 07/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 15/04/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực 15/04/2015
Loại văn bản Thông tư
Tên Văn Bản
Thông tư quy định việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước chi sự nghiệp KH&CN thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.
Trích yếu nội dung

Ngày 15.4.2015, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 07/2015/TT-BKHCN quy định việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước chi sự nghiệp KH&CN thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020. Theo đó, việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án KH&CN của Chương trình được vận dụng theo quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BKHCN ngày 30.5.2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc  đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và căn cứ vào hợp đồng đã ký của từng nhiệm vụ; các dự án đầu tư nâng cao tiềm lực KH&CN phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách chi đầu tư phát triển không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.