Thông tin văn bản số: 50/2015/NĐ-CP
Số hiệu 50/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/05/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực 18/05/2015
Loại văn bản Nghị định
Tên Văn Bản
Nghị định về việc thành lập Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc.
Trích yếu nội dung

Ngày 18.5.2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2015/NĐ-CP về việc thành lập Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc. Theo đó, Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc là tổ chức KH&CN trực thuộc Bộ KH&CN, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật. Viện có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội và được mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài khi cần thiết. Viện thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ nguồn, nghiên cứu nâng cấp các công nghệ phục vụ các ngành công nghiệp chiến lược, then chốt; phát triển các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực; phát triển công nghệ tích hợp để thay thế công nghệ nhập khẩu và các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động. Viện được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù tương tự như đối với các trường đại học tiên tiến được thành lập trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài, bảo đảm khuyến khích các nhà khoa học trình độ cao là người nước ngoài, người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Viện.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.7.2015.

CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
22/04/2015
Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước.
07/2015/TT-BKHCN
15/04/2015
Thông tư quy định việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước chi sự nghiệp KH&CN thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.
120/2014/NĐ-CP
17/12/2014
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
66/2014/QĐ-TTg
25/11/2014
Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
95/2014/NĐ-CP
17/10/2014
Nghị định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.
87/2014/NĐ-CP
22/09/2014
Nghị định về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam.
78/2014/NĐ-CP
30/07/2014
Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN.