Thứ hai, 05/06/2023 14:07

Góp ý dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất

Ngày 02/06/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) đã tổ chức hội thảo khoa học: “Góp ý dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TĐC Nguyễn Hoàng Linh phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TĐC Nguyễn Hoàng Linh nhấn mạnh, để thực hiện các yêu cầu thực tiễn cũng như đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh chân chính, giúp cơ quan nhà nước quản lý chặt chẽ, thống nhất, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường..., việc ban hành Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ là phù hợp và rất cần thiết. Trong thời gian qua, Tổng cục TĐC đã rà soát, tổng hợp ý kiến của các địa phương về việc đánh giá những thuận lợi, khó khăn sau 10 năm thực hiện Thông tư và dự kiến những nội dung sửa đổi, bổ sung để xây dựng dự thảo Thông tư thay thế. Hội thảo nhằm lấy ý kiến rộng rãi các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhằm đảm bảo các văn bản được ban hành sẽ áp dụng khả thi và có hiệu quả trên thực tế.

Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Cao Thị Bích Hà phát biểu tại Hội thảo.

Tại hội thảo, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa Cao Thị Bích Hà cho biết, Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ đã góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động quản lý chất lượng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong nước, góp phần thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế trong bối cảnh tự do hóa thương mại và hội nhập. Việc góp ý dự thảo Thông tư sẽ góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất hướng vào mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong nước đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và tạo môi trường cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp sản xuất, góp phần thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế.

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra tại cơ sở sản xuất, khi phát hiện sản phẩm có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng thì lấy mẫu sản phẩm để thử nghiệm. Một mẫu gửi đi thử nghiệm, một mẫu lưu tại cơ sở kiểm tra, cơ sở được kiểm tra có trách nhiệm lưu mẫu do đoàn kiểm tra lấy và bảo đảm các điều kiện kỹ thuật cần thiết để không làm ảnh hưởng đến tính chất ban đầu của mẫu lưu theo yêu cầu. Sau khi có kết quả thử nghiệm mẫu, nếu phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thì cơ quan kiểm tra thông báo cho đơn vị được kiểm tra để xử lý mẫu lưu.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu và doanh nghiệp đã có phần thảo luận sôi nổi. Đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao dự thảo Thông tư, khẳng định sự rõ ràng và có nhiều điểm mới phù hợp với tình hình thực tế. Các đại biểu cũng đưa ra những ý kiến góp ý bổ sung, thắc mắc nhằm góp phần hoàn thiện Thông tư.

Kim Thoa

 

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)