Thứ sáu, 02/06/2023 16:17

Hội thảo góp ý cho dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg

Ngày 02/06/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) đã tổ chức hội thảo “Hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và phổ biến tiêu chuẩn ISO 18091:2019”.

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TĐC Hà Minh Hiệp phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TĐC Hà Minh Hiệp nhấn mạnh, thời gian qua, TĐC đã chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ về 4 chính sách sửa đổi bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, trong đó, chính sách đầu tiên là mở rộng phạm vi đối tượng; hai là mở rộng hệ thống vào các đơn vị sự nghiệp thay vì chỉ có hành chính; ba là triển khai áp dụng theo các tiêu chuẩn tiên tiến mới; bốn là nội dung về kinh phí, thi đua khen thưởng, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện. Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) và các tổ chức khác trên thế giới đã và đang nghiên cứu ban hành các tiêu chuẩn hướng dẫn. Một trong các tiêu chuẩn đó có thể nghiên cứu để tổ chức triển khai áp dụng thí điểm tại Việt Nam đó là tiêu chuẩn quốc tế ISO 18091:2019 (tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020).

Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 mang lại sự phát triển bền vững cho chính quyền địa phương thông qua 04 trụ cột với 39 chỉ số. Theo đó, tổ chức, công dân mong đợi chính quyền địa phương cung cấp sản phẩm và dịch vụ công chất lượng cao, ví dụ sự an toàn và an ninh, các đường phố, giao thông công cộng được duy trì trong tình trạng tốt, việc xử lý giấy tờ hiệu quả, sự minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin chung, sức khoẻ, giáo dục và cơ sở hạ tầng... được chính quyền địa phương đại diện và bảo vệ hoặc nâng cao đời sống cho mình.

Vụ trưởng Vụ Đánh giá Hợp chuẩn hợp quy Nguyễn Thị Mai Hương chia sẻ việc áp dụng TCVN ISO 18091:2020.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Đánh giá Hợp chuẩn hợp quy (Tổng cục TĐC) Nguyễn Thị Mai Hương chia sẻ một số thông tin về việc xây dựng, áp dụng TCVN ISO 18091:2020. Theo đó, tiêu chuẩn được ban hành bởi ISO là ISO 18091:2014 và ISO 18091:2019, tại Việt Nam ban hành ISO 18091:2015 và ISO 18091:2020. TCVN ISO 18091:2020 được xem là công cụ đánh giá quản lý chất lượng tổng thể. Lý do xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn này là người dân được cung cấp dịch vụ, bên cạnh đó tạo lòng tin cho người dân vào chính quyền và thể chế của chính quyền. Tiếp theo là nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng áp dụng TCVN ISO 9001 tại địa phương và là nền tảng xây dựng, phát triển thành phố thông minh theo TCVN ISO 37122.

Theo Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ TĐC Lê Minh Tâm, những nội dung mới của TCVN 18091:2020 là kết nối các khái niệm và nguyên tắc về quản lý chất lượng được nêu trong TCVN ISO 9000, TCVN ISO 9001, TCVN ISO 9004; tất cả điều khoản của TCVN ISO 9001:2015 được đóng khung để phân biệt với các hướng dẫn và diễn giải chi tiết cho từng điều… về lộ trình triển khai áp dụng, ông Lê Minh Tâm chia sẻ giai đoạn 1 là chuẩn bị triển khai và phổ biến kiến thức cơ bản về TCVN ISO 18091:2020; giai đoạn 2 là tổ chức tự đánh giá quản lý chất lượng tổng thể theo phụ lục A, TCVN ISO 18091:2020; giai đoạn 3 là họp xem xét kết quả tự đánh giá và phê duyệt chương trình hành động về cải thiện các nhóm chỉ số và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng; giai đoạn 4 là thực hiện chương trình hành động, theo dõi, kiểm tra xác nhận; giai đoạn 5 là báo cáo định kỳ và duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với phần thảo luận của các đại biểu tham dự nhằm giải đáp những thắc mắc, khó khăn, chia sẻ trong quá trình áp dụng, thực hiện các tiêu chuẩn.

Hà My

 

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)