Thứ tư, 31/05/2023 14:49

Hợp tác viện - trường nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên

Ngày 30/05/2023, tại Hà Nội, Viện Ứng dụng Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên nhằm tăng cường phối hợp trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, triển khai dịch vụ khoa học và công nghệ nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên, hỗ trợ nhau cùng phát triển, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Theo nội dung ký kết, 2 bên sẽ phối hợp tìm kiếm và tăng cường cơ hội triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ liên quan đến các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ mới; phối hợp trong xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật; xây dựng sổ tay kỹ thuật, công nghệ mẫu, thiết kế mẫu; phối hợp đề xuất, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp; thử nghiệm, ứng dụng các kết quả nghiên cứu của Viện vào thực tiễn Nhà trường; phối hợp để cùng triển khai hỗ trợ xây dựng các startup, spin-off; phối hợp tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ khoa học…

Bên cạnh đó, 2 bên cũng nhất trí đẩy mạnh công tác tổ chức các hội nghị/hội thảo/tọa đàm khoa học; tăng cường trao đổi thông tin khoa học và công nghệ nhằm phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, triển khai các dịch vụ và đào tạo. Đây sẽ là cơ sở để thúc đẩy sự hợp tác giữa Trường và Viện, phát huy khả năng, thế mạnh của 2 bên nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao.

Hồng Sơn

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)