Thứ sáu, 02/06/2023 16:12

Thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo các tỉnh phía Bắc và Bắc trung bộ

Mới đây, tại Nghệ An, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phối hợp với sở KH&CN Nghệ An tổ chức hội thảo “Thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo tại khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ”.

Tại hội thảo, đại diện Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã trình bày tham luận về một số chính sách hỗ trợ hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo như: Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030; Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030… Các đại biểu tại hội thảo cũng trao đổi, chia sẻ một số công nghệ đã sẵn sàng chuyển giao hiệu quả cho các tỉnh phía Bắc của một số viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp như: công nghệ sử dụng các - bon hữu cơ để cải tạo môi trường; ứng dụng công nghệ internet vạn vật (IoT) để tối ưu hóa nguồn năng lượng từ Biogas; máy tính sử dụng công nghệ xanh…). Đại diện các địa phương, đơn vị cũng đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai các chính sách, mô hình hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, kết nối, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ Phạm Thế Dũng ghi nhận các ý kiến của đại biểu đã làm rõ một số nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách trong hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; nhu cầu ứng dụng công nghệ trong một số ngành, lĩnh vực của địa phương trong vùng. Các ý kiến của đại biểu sẽ được Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ tiếp thu, trên cơ sở đó sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ có hướng tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ trong việc rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở địa phương. Đồng thời, theo nhu cầu của các địa phương, thời gian tới, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai các chính sách trong phạm vi quản lý; hỗ trợ hoạt động kết nối công nghệ, tư vấn, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp trong vùng và tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên sâu để giải quyết các vấn đề thực tiễn ở địa phương.

TXB

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)