Thứ năm, 18/05/2023 14:47

Cà Mau: Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống

Thiết thực chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam 18/05, ngày 16/05/2023, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức hội thảo khoa học: “Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cấp tỉnh năm 2024”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chủ trì hội thảo.

Báo cáo tại hội thảo, ông Phan Tấn Thanh - Giám đốc Sở KH&CN Cà Mau cho biết, trong giai đoạn 2020-2023, tỉnh Cà Mau có 96 đề tài/dự án được phê duyệt (89 đề tài/dự án cấp tỉnh và 07 đề tài/dự án cấp quốc gia), trong đó có 04 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 và 03 đề tài thuộc nhiệm vụ KH&CN cấp thiết. Đối với cấp tỉnh do UBND tỉnh phê duyệt và nhiệm vụ thuộc các chương trình do Sở KH&CN quản lý, phê duyệt đưa vào danh mục là 89 đề tài/dự án (lĩnh vực khoa học xã hội 08 nhiệm vụ; nông nghiệp 59 nhiệm vụ; y dược 04 nhiệm vụ; kỹ thuật và công nghệ 17 nhiệm vụ; khoa học tự nhiên 01 nhiệm vụ). Nhìn chung, đa số các đề tài/dự án được triển khai ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực, như: cung cấp cơ sở dữ liệu, luận cứ khoa học, phục vụ phát triển ngành, lĩnh vực; cung cấp các giải pháp, biện pháp thực hiện nhằm hoàn thiện quy trình công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm ứng dụng vào sản xuất và đời sống.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đánh giá cao những kết quả mà ngành KH&CN đã đạt được và đề nghị Sở KH&CN cần xây dựng kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đời sống. Bên cạnh đó, cần hệ thống lại những khó khăn, tồn tại, chỉ ra được những nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ để trình UBND tỉnh ban hành kịp thời nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của KH&CN trên địa bàn.

Nguyễn Mỹ

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)