Thứ tư, 17/05/2023 10:57

Sách mới của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

1. Dược thư quốc gia Việt Nam

Dược thư quốc gia Việt Nam là tài liệu chính thức của Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả, đồng thời là tài liệu cung cấp những thông tin quan trọng, khoa học, chính xác, trung thực và cập nhật về thuốc. Dược thư quốc gia Việt Nam đã được Bộ Y tế chỉ đạo biên soạn một cách công phu, thận trọng, với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y học và dược học ở Việt Nam.

Trải qua hai thập kỷ và hai lần xuất bản vào các năm 2002, 2015, công tác biên soạn và xuất bản Dược thư quốc gia Việt Nam đã có những nỗ lực vượt bậc nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức của cuốn sách. Trong lần xuất bản thứ ba này, Ban biên soạn đã biên soạn lại 518 chuyên luận thuốc và 16 chuyên luận hướng dẫn chung, biên soạn mới 100 chuyên luận thuốc và 2 chuyên luận hướng dẫn chung. Đồng thời, cũng đã rút bỏ 46 chuyên luận về những thuốc hiện nay trong nước không còn số đăng ký lưu hành và trên thế giới không còn hoặc được sử dụng rất ít.

2. Thống kê kinh tế doanh nghiệp

Để đưa ra một quyết định điều hành hiệu quả, các nhà quản lý cần thông tin chính xác về quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thông tin ấy được bộ phận thống kê của doanh nghiệp cung cấp. Công tác thống kê, mô tả chi tiết toàn cảnh thực trạng hoạt động của doanh nghiệp, từ tình hình sản xuất kinh doanh đến việc chuẩn bị các yếu tố đầu vào cho sản xuất đều được phản ánh cụ thể bởi những con số.

Cuốn sách “Thống kê kinh tế doanh nghiệp” gồm 11 chương, kết cấu thành 2 phần:

Phần 1: Nguyên lý thống kê - gồm những kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê kinh tế.

Phần 2: Thống kê kinh tế doanh nghiệp - giới thiệu về công tác thống kê trong doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

 

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)