Thứ tư, 23/11/2022 16:07

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngành khoa học và công nghệ năm 2022

Ngày 22/11/2022, tại TP Huế, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngành KH&CN năm 2022” cho các đơn vị trực thuộc Bộ. Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định chủ trì Hội thảo.

Những năm gần đây chính sách của Nhà nước có nhiều đổi mới trong công tác quản lý tài chính đối với đơn vị quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Việc trao quyền tự chủ một phần hoặc toàn bộ về tài chính, nhân sự, đòi hỏi các đơn vị phải xây dựng một cơ chế tự chủ phù hợp, tạo động lực, thúc đẩy các bộ phận, cá nhân trong ngành KH&CN, nhưng vẫn phải đảm bảo, tuân thủ các quy định của Nhà nước về công tác thu, chi và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) và các nguồn dịch vụ. Công tác hoàn thiện các cơ chế chính sách về tài sản công hiện đang được triển khai quyết liệt, qua đó, góp phần tạo lập cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công; ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng và những hành vi xâm phạm tài sản công.

Hội thảo đã tập trung thảo luận các vấn đề về quản lý tài chính và quản lý tài sản như: nâng cao chất lượng công tác thanh quyết toán trong quản lý và sử dụng NSNN; triển khai thực hiện Phương án tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và Thông tư số 56/2022/TT-BTC; đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN; quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN theo Nghị định số 70/2018/NĐ-CP.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc và chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong quá trình triển khai các hoạt động quản lý tài chính, quản lý tài sản tại đơn vị.

Tin và ảnh: HHY

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)