Thứ bảy, 24/09/2022 08:05

Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm một trường đại học thành viên

Ngày 23/9/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1124/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Luật là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Trường Đại học Luật được thành lập trên cơ sở Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN. Đây là trường đại học thành viên thứ 9 của ĐHQGHN.

Theo Quyết định thành lập, Trường Đại học Luật là cơ sở giáo dục đại học công lập thành viên của ĐHQGHN; thực hiện tự chủ theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của ĐHQGHN, quản lý Nhà nước về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quản lý về lãnh thổ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo đề án thành lập, việc nâng cấp và phát triển Khoa Luật thành Trường Đại học Luật kế thừa truyền thống 46 năm qua của Khoa Luật và các đơn vị tiền thân; thương hiệu và mọi nguồn lực hiện có của đơn vị, đồng thời phát triển và hoàn thiện mô hình đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trường Đại học Luật sau khi thành lập sẽ góp phần hoàn thiện mô hình phát triển của ĐHQGHN và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu luật ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học pháp lý, phục vụ tiến trình hội nhập quốc tế, phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

Khoa Luật (tiền thân là Khoa Pháp lý) thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1087/QĐ ngày 30/07/1976 của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), là cơ sở đào tạo đầu tiên và duy nhất của nước ta được giao nhiệm vụ chính trị “đào tạo cán bộ pháp lý bậc đại học” ở thời điểm đó. Từ năm 2000 đến nay, Khoa Luật là một đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) trong lĩnh vực luật học, có con dấu và tài khoản riêng trực thuộc ĐHQGHN với định hướng phát triển thành Trường Đại học Luật là trường đại học thành viên của ĐHQGHN. Trong suốt quá trình phát triển hơn 46 năm qua, Khoa Luật đã và đang từng bước khẳng định được vị thế, vai trò là một trong những trung tâm NCKH, đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, tư vấn chính sách pháp luật cho đất nước, đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu lớn về khoa học pháp lý cho ngành luật học Việt Nam. Với những thành tựu đó, Khoa Luật đã và đang được Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Hai vào năm 2016.

VVH

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)