Thứ năm, 22/09/2022 15:02

Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ngày 21/9/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Thống kê cho thấy, trong 15 năm qua, đội ngũ trí thức của TP Cần Thơ đã phát triển nhanh về số lượng và không ngừng nâng cao về chất lượng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của TP nói riêng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nói chung. TP Cần Thơ hiện có 5 trường đại học, với 3.926 cán bộ, giảng viên và người lao động (trong đó có 21 GS, 206 PGS, 760 TS/bác sỹ chuyên khoa II, 1.995 ThS/bác sỹ chuyên khoa I…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết số 27-NQ/TW trong phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ, đặc biệt trong bối cảnh TP đang tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội TP tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò to lớn của đội ngũ trí thức trong quá trình xây dựng và phát triển TP; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài từ đội ngũ trí thức, các chuyên gia đầu ngành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế; quan tâm xây dựng cơ chế đặc thù nhằm thực hiện tốt chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng đội ngũ trí thức; tăng cường đầu tư hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, tạo môi trường, điều kiện để trí thức nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến; xây dựng quy chế hoạt động nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong tư vấn, phản biện, giám định đối với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ...; chú trọng và kịp thời tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của TP.

Hoàng Oanh

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)