Thứ bảy, 16/03/2024 13:14

Nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở địa phương

Hoàn thiện các thông tư quy định việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh; sớm đưa vào vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá quốc gia theo chuẩn quốc tế nhằm phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại hàng hóa của các địa phương và cả nước; hoàn thiện cơ chế, chính sách về KHCN và đổi mới sáng tạo (đặc biệt là sửa đổi Luật KH&CN 2013) bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi từ Trung ương đến địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) tại địa phương… Đây là những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt tại Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc năm 2024 vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Ông Chu Thúc Đạt - Vụ trưởng Vụ Ứng dụng công nghệ và Tiến bộ kỹ thuật (Bộ KH&CN) cho biết, trong năm vừa qua, hoạt động KH,CN&ĐMST ở địa phương đã có nhiều kết quả rất tích cực.

Theo đó, Sở KH&CN các tỉnh, thành phố đã chủ động, tích cực tham mưu tỉnh ủy, thành ủy, HĐND, UBND ban hành 477 văn bản quản lý, điều hành; 33 địa phương đã ban hành chương trình, kế hoạch hành động nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW Bộ Chính trị; 63/63 địa phương xây dựng và triển khai bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII). Đặc biệt, Hà Nội lần đầu tiên lọt vào top 200 thành phố khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu. Đông Nam Bộ tiếp tục thực hiện tốt vai trò vùng dẫn đầu cả nước về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Công tác đầu tư tài chính, nhân lực cho KH&CN tiếp tục được các địa phương quan tâm; các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã có những kết quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đặc biệt, các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu…

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, hoạt động KH,CN&ĐMST ở địa phương vẫn gặp không ít vướng mắc: Hệ thống pháp luật về KH,CN&ĐMST chưa đồng bộ với pháp luật về tài chính, ngân sách, đầu tư, đấu thầu, quản lý tài sản công…; cơ chế, chính sách tự chủ về tài chính, tổ chức bộ máy, nhân lực KH&CN đối với tổ chức KH&CN công lập còn bất cập, chưa phù hợp với đặc thù của hoạt động ở địa phương; tiềm lực KH&CN của các địa phương còn hạn chế; thị trường KH&CN đã hình thành và phát triển nhưng còn tồn tại nhiều rào cản, vướng mắc, điểm nghẽn; việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đẩy mạnh cung - cầu công nghệ chưa nhiều…

Lắng nghe ý kiến của Lãnh đạo các Sở KH&CN, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt ghi nhận những kết quả mà các địa phương đã đạt được. Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho rằng, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức và cả những vướng mắc về một số cơ chế, chính sách, nhưng nhờ sự định hướng, lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt sự chủ động, sáng tạo của Lãnh đạo 63 Sở KH&CN trên cả nước, hoạt động KH,CN&ĐMST tại địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả nước.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Bộ trưởng đề nghị Lãnh đạo các Sở KH&CN cần chủ động, tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy, HĐND, UBND tỉnh/thành phố xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về KH,CN&ĐMST bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi từ Trung ương đến địa phương; tham gia, phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&CN hoàn thiện thể chế, chính sách về KH,CN&ĐMST, trọng tâm là việc sửa đổi, bổ sung Luật KH&CN năm 2013, các quy định về cơ chế tài chính, đầu tư cho hoạt động KH&CN… nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động KH,CN&ĐMST của địa phương, góp phần nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia.

Diện Hiếu

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)