Thứ ba, 21/11/2023 09:56

Sách mới của Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật

1. Giáo trình truyền nhiệt

Truyền nhiệt là khoa học nghiên cứu các quá trình lan truyền nhiệt năng không thuận nghịch trong không gian, theo thời gian trong hoặc giữa các vật có nhiệt độ khác nhau. Quá trình này được hiểu là quá trình trao đổi nội năng giữa các phần tử hoặc các vùng trong không gian xem xét. Các vật (hoặc hệ vật) được nghiên cứu có thể ở thể rắn, lỏng hay khí. Để nghiên cứu các quá trình lan truyền nhiệt năng, người ta nghiên cứu quy luật phân bố và trao đổi nhiệt. Quy luật phân bố nhiệt độ cho biết nhiệt độ trong vật thay đổi thế nào theo tọa độ và thời gian. Quy luật trao đổi nhiệt cho biết phương, chiều và độ lớn của vector mật độ dòng nhiệt đi qua một điểm bất kỳ bên trong hoặc trên biên của vật. Truyền nhiệt là một quá trình phức tạp xảy ra đồng thời bởi nhiều phương thức khác nhau: dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt đối lưu và trao đổi nhiệt bức xạ. Ba phương thức trao đổi nhiệt cơ bản sẽ được giới thiệu trong các Chương 2, 3, 4; Trao đổi nhiệt phức hợp sẽ được giới thiệu trong Chương 5.

2. Hướng dẫn tính toán và thiết kế các hệ thống lạnh công nghiệp

Các hệ thống lạnh công nghiệp được sử dụng khá phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong các ngành xuất nhập khẩu thủy sản và tiêu dùng. Các hệ thống lạnh công nghiệp phổ biến và có quy mô lớn nhất là kho lạnh bảo quản, sản xuất nước đá, cấp đông thực phẩm và hệ thống lạnh của các nhà máy bia. Vì vậy, cần có một tài liệu hướng dẫn chi tiết cách tính toán cụ thể và thiết kế các hệ thống lạnh công nghiệp cho sinh viên ngành nhiệt lạnh của các trường đại học, cao đẳng; cũng như để các kỹ sư thiết kế, thi công các công trình lạnh công nghiệp tham khảo. Cuốn sách “Hướng dẫn tính toán và thiết kế các hệ thống lạnh công nghiệp” là sự đúc kết nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của nhóm tác giả. Các tác giả hy vọng, cuốn sách sẽ đáp ứng được các yêu cầu cấp thiết hiện nay của sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề, cũng như các kỹ sư đang thiết kế, vận hành các công trình kỹ thuật lạnh.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)