Thứ hai, 13/11/2023 15:06

Hội thảo khoa học nghiên cứu khu vực và quốc tế: Những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới

Ban Chủ nhiệm Chương trình Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và khu vực nhằm chủ động tích cực hội nhập quốc tế KX.06/21-30 phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu khu vực và quốc tế: Những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới” vào ngày 15/11/2023.

Hội thảo dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm, tham dự của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu khu vực và quốc tế, hội nhập quốc tế, đảm bảo an ninh - quốc phòng đến từ các bộ, ban/ngành, trường đại học, viện nghiên cứu… trên cả nước. Sau gần 2 tuần thông báo, Ban tổ chức Chương trình KX.06/21-30 đã nhận được sự quan tâm, các bài tham luận từ nhiều nhà khoa học, chuyên gia trên cả nước. Các bài viết tập trung vào những vấn đề nóng, những điểm nhấn trong bối cảnh quốc tế và tác động tới Việt Nam ở cả khía cạnh chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; thực trạng hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế của Việt Nam ở các cấp độ và những vấn đề đặt ra; các xu hướng lớn về phát triển trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và gợi ý chính sách cho Việt Nam… Nhiều hướng nghiên cứu dự kiến được đưa ra để các nhà khoa học có thể tham gia trao đổi, gợi ra nhiều hướng đi mới.

Hội thảo sẽ được tổ chức thành 2 phiên thảo luận về các nội dung như: những vấn đề và xu hướng trong bối cảnh mới của thế giới và khu vực; cơ hội và thách thức, thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam trong bối cảnh mới của thế giới và khu vực; những yêu cầu đối với nghiên cứu quốc tế và khu vực của Việt Nam (chủ đề, nội dung, phương pháp, các hoạt động phục vụ nghiên cứu, huy động và phối hợp trong nguồn lực nghiên cứu,… ); nội dung, mục tiêu định hướng của Chương trình KX.06/21-30, những điểm mới trong tuyển chọn nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Chương trình.

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu khu vực và quốc tế: Những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới” được diễn ra trực tiếp tại Tòa nhà khối các Viện nghiên cứu Quốc tế số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Đồng thời, hội thảo sẽ được trực tuyến tại các điểm cầu: TP Hồ Chí Minh (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, TP Đà Nẵng (Học viện Chính trị khu vực III), TP Huế (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế), TP Cần Thơ (Trường Đại học Cần Thơ).

XB

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)