Thứ hai, 06/03/2023 10:11

Trao quyết định điều động và bổ nhiệm Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 03/03/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ KH&CN.

Theo đó, bà Trần Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng từ ngày 01/02/2023; ông Trần Quang Tuấn - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử từ ngày 01/02/2023; ông Đỗ Hồng Giang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam từ ngày 01/03/2023; bà Nguyễn Thị Hải Hằng - Phó Tổng biên tập Tạp chí KH&CN Việt Nam được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN từ ngày 01/03/2023; ông Nguyễn Quốc Thịnh - Trưởng phòng Phòng Hỗ trợ vốn, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia từ ngày 01/03/2023; bà Trần Vũ Hải - Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tài vụ thuộc Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia từ ngày 01/03/2023; ông Nguyễn Tiến Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế được điều động để đảm nhận chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ phát triển KH&CN địa phương từ ngày 01/03/2023; bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ được điều động để đảm nhận chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế từ ngày 01/03/2023; ông Trần Văn Nghĩa - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo từ ngày 01/03/2023; bà Phạm Thị Vân Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được giao Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ từ ngày 01/03/2023; ông Đặng Đình Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ được giao tạm thời phụ trách Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ từ ngày 01/03/2023.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt chúc mừng các đồng chí vừa được nhận quyết định điều động và bổ nhiệm. Bộ trưởng tin tưởng, trên cương vị mới các đồng chí được nhận quyết định sẽ tiếp tục cố gắng bám sát yêu cầu công việc của Bộ, của ngành KH&CN để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt (thứ tư từ phải sang) trao quyết định điều động và bổ nhiệm Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ KH&CN.

Xuân Bình

 

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)