Thứ tư, 15/06/2022 15:35

Hình mẫu cho hợp tác đào tạo tiến sỹ (đồng hướng dẫn)

Trong những năm qua, Đại học Công nghệ Syney (UTS) của Úc đã hợp tác hiệu quả với Trường Đại học Công nghệ (UET) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và triển khai tốt chương trình hợp tác đào tạo tiến sỹ (đồng hướng dẫn), trong đó các nghiên cứu sinh của UET có cơ hội sang làm việc và học tập tại UTS trong thời gian 1 năm. Kinh phí triển khai chương trình hợp tác này do phía Úc hỗ trợ.

Để triển khai hợp tác giữa hai bên, UET và UTS đã thành lập Trung tâm hợp tác nghiên cứu giữa hai bên (Trung tâm) vào ngày 15/3/2017. Mô hình hợp tác này là điểm nhấn trong hợp tác giữa hai bên. Thông qua Trung tâm, hai bên đã triển khai một số hợp tác cụ thể như sau: đào tạo 12 tiến sỹ; công trình của 3 tiến sỹ được hỗ trợ thông qua các dự án; có 20 bài báo quốc tế đã được đăng và 22 bài trình bày tại các hội thảo quốc tế uy tín; tổ chức thành công 02 hoạt động nghiên cứu.

Tại buổi làm việc giữa Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn với Phó Giám đốc phụ trách đối ngoại của UTS Iain Watt diễn ra ngày 14/6/2022, Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn đánh giá cao kết quả hợp tác giữa ĐHQGHN với UTS về triển khai chương trình hợp tác đào tạo tiến sỹ (đồng hướng dẫn), trong đó các nghiên cứu sinh của UET có cơ hội sang làm việc và học tập tại UTS trong thời gian 01 năm. Ông mong rằng, mô hình hợp tác giữa hai bên với điểm nhấn là Trung tâm hợp tác nghiên cứu sẽ được mở rộng đối với các trường đại học thành viên và viện nghiên cứu trực thuộc ĐHQGHN. Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn khẳng định, ĐHQGHN có những chính sách hỗ trợ tương ứng nhằm phát triển mạnh mẽ hơn nữa sự hợp tác giữa UTS và ĐHQGHN trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Giám đốc phụ trách đối ngoại của UTS Iain Watt cho biết, hợp tác với ĐHQGHN trong những năm qua không chỉ mở ra cơ hội mới cho cả hai bên mà còn được coi là một hình mẫu cho sự hợp tác giữa Việt Nam và Australia trong giáo dục đại học và phát triển công nghệ. Ông mong rằng, sẽ có nhiều sinh viên, học viên xuất sắc của ĐHQGHN được lựa chọn tham gia vào các chương trình hợp tác về đào tạo, nghiên cứu giữa hai bên hơn nữa.

VVH

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)