Thứ sáu, 27/11/2020 13:38

Đối thoại chính sách định hướng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo sau đại dịch Covid-19

Kết hợp nguồn lực, vị thế và điều kiện của sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2020 (Techfest Vietnam 2020), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Toạ đàm đối thoại chính sách “Định hướng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo sau đại dịch Covid-19”.

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, GS.TS Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định, Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nếu như năm 2012, Việt Nam mới có khoảng 400 công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì đến năm 2019 cả nước đã có khoảng 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở nhiều lĩnh vực khác nhau. GS Trần Thọ Đạt cũng đã đề cập đến những tác động của đại dịch Covid-19 đến hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đưa ra nhận định: bên cạnh những tác động tiêu cực, khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra thì hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam cũng có những cơ hội và đón nhận những dấu hiệu tích cực nhờ nhưng thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch cũng như những thuận lợi nhờ xu hướng chuyển dịch về địa chính trị, địa kinh tế trên thế giới.

GS.TS Trần Thọ Đạt phát biểu tại Tọa đàm.

Năm 2020 được ghi nhận là năm của không định đoán trước được với đại dịch Covid-19, nó đã và đang tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam và các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam. Buổi Tọa đàm tập trung trao đổi và thảo luận về một số nội dung chính: đánh giá thực trạng về tác động của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế, khu vực doanh nghiệp khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; cơ hội, thách thức đối với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong và sau đại dịch Covid-19; xu hướng và bối cảnh mới, cách thức ứng xử phù hợp của các cấu phần hệ sinh thái, đặc biệt là cấu phần chính sách và thực thi chính sách giúp doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có thể thích ứng, chuyển đổi và bứt phá sau đại dịch Covid-19.

VVH

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)