Thứ ba, 27/10/2020 15:56

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện Đề tài KH&CN cấp quốc gia theo Quyết định số 2845/QĐ-BKHCN ngày 21/10/2020


Thực hiện Quyết định số 2845/QĐ-BKHCN ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo dây chuyền thiết bị tuyển thu hồi tinh quặng  bauxit mịn trong nhà máy tuyển bauxit vùng Tây Nguyên” để tuyển chọn thực hiện, Bộ KH&CN thông báo như sau:

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ đề tài KH&CN cấp quốc gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ KH&CN ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ KH&CN (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 21/12/2020, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 21/12/2020.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)