Thứ sáu, 11/09/2020 10:41

Thông báo tuyển chọn tổ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định số 2482/QĐ-BKHCN ngày 09/9/2020)

Căn cứ Quyết định số 2482/QĐ-BKHCN ngày 9/9/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục Đề tài nghiên cứu khoa  khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn, Bộ KH&CN thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu giải pháp công trình bổ cập nước ngầm từ hệ thống thủy lợi trong mùa mưa để ứng phó với hạn hán trên địa bàn tỉnh Bình Phước” như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được xây dựng theo mẫu do Bộ KH&CN ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ KH&CN (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 10/11/2020.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)