Thứ năm, 10/09/2020 14:34

Tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư với Trung Quốc thực hiện trong kế hoạch năm 2021

Thực hiện các Quyết định số 2466/QĐ-BKHCN ngày 8/9/2020; Quyết định số 2467/QĐ-BKHCN ngày 8/9/2020; Quyết định số 2468/QĐ-BKHCN ngày 8/9/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2021. Phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ KH&CN quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được xây dựng theo mẫu do Bộ KH&CN ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015.

4. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

5. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 9/11/2020.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)