Thứ ba, 18/08/2020 14:34

Tuyển chọn thực hiện dự án KH&CN cấp quốc gia theo Quyết định số 2207/QĐ-BKHCN ngày 13/8/2020

Thực hiện Quyết định số 2207/QĐ-BKHCN ngày 13/8/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục Dự án KH&CN cấp quốc gia (Dự án) đặt hàng “Công nghệ sản xuất cây Cao lương ngọt (Sorghum bicolor L. Moench) và các sản phẩm theo chuỗi giá trị phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại Phú Yên và các tỉnh phụ cận” , Bộ KH&CN thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn Dự án như sau:

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức chủ trì, chủ nhiệm Dự án và tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm các nhiệm vụ KH&CN thuộc Dự án được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 18/2016/TT-BKHCN ngày 01/9/2016 của Bộ KH&CN về việc hướng dẫn quản lý dự án KH&CN cấp quốc gia; Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN về việc quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức chủ trì, chủ nhiệm Dự án bao gồm:

- Bản sao quyết định phê duyệt hoặc văn bản chấp nhận chủ trương đầu tư dự án đầu tư sản xuất, báo cáo đầu tư và các văn bản pháp lý khác có liên quan;

- Văn bản cam kết của cơ quan, tổ chức chủ trì dự án đầu tư sản xuất về kinh phí đầu tư, ứng dụng kết quả của dự án KH&CN.

2. Hồ sơ tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ KH&CN ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ KH&CN (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 12 tháng 10 năm 2020, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 12 tháng 10 năm 2020.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)