Thông tin văn bản số: 1269/QĐ-TTg
Số hiệu 1269/QĐ-TTg
Ngày ban hành 02/10/2019
Thời gian bắt đầu hiệu lực 02/10/2019
Loại văn bản Quyết định
Tên Văn Bản
Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.
Trích yếu nội dung

Ngày 2/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1269/QĐ-TTg về việc Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Theo đó, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm thực hiện hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ.
Trung tâm có tên giao dịch quốc tế là Vietnam National Innovation Center (viết tắt là NIC); có trụ sở tại Hà Nội, cơ sở hoạt động tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại.