Thông tin văn bản số: 76/2018/NĐ-CP
Số hiệu 76/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2018
Thời gian bắt đầu hiệu lực 15/05/2018
Loại văn bản Nghị định
Tên Văn Bản
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
Trích yếu nội dung

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Nghị định gồm 5 chương với 43 điều.

Ngoài chương quy định chung và tổ chức thực hiện, Nghị định dành 3 chương để quy định một số vấn đề cụ thể: Danh mục công nghệ, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ; biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, ứng dụng, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ; thẩm quyền, trình tự, thủ tục, điều kiện hoạt động của tổ chức đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ.