Thông tin văn bản số: 70/2018/NĐ-CP
Số hiệu 70/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2018
Thời gian bắt đầu hiệu lực 15/05/2018
Loại văn bản Nghị định
Tên Văn Bản
Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước.
Trích yếu nội dung

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn nhà nước. Nghị định gồm 6 chương với 41 điều. Ngoài chương quy định chung và tổ chức thực hiện, Nghị định dành 4 chương để quy định một số vấn đề cụ thể: Quản lý, sử dụng tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ KH&CN; Quản lý, xử lý tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN; Quản lý tài chính trong xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước; Cơ sở dữ liệu về tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.