Thứ hai, 11/03/2024 16:59

Ninh Thuận: Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công cuộc chuyển đổi số

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết hoạt động hợp tác và ký kết Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ (KH&CN) giữa Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030, mới đây Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) và Sở KH&CN Ninh Thuận đã đồng tổ chức Hội thảo "Những kết quả nghiên cứu về cơ sở dữ liệu chuyên ngành, công nghệ IoT có triển vọng trong phục vụ công cuộc chuyển đổi số tại Ninh Thuận”.

Ngày 31/07/2018, UBND tỉnh Ninh Thuận và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về KH&CN giai đoạn 2018-2022. Qua 5 năm, hoạt động phối hợp giữa Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Thuận về KH&CN đã được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng. Chương trình hợp tác đã huy động được nguồn lực KH&CN từ Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và tỉnh Ninh Thuận giải quyết được nhiều vấn đề thực tiễn từ sản xuất và đời sống tại địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết hoạt động hợp tác và ký kết Chương trình hợp tác KH&CN giữa Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030, đại diện 02 cơ quan đầu mối là Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ và Sở KH&CN Ninh Thuận đã đồng tổ chức Hội thảo "Những kết quả nghiên cứu về cơ sở dữ liệu chuyên ngành, công nghệ IoT có triển vọng trong phục vụ công cuộc chuyển đổi số tại Ninh Thuận” nhằm giới thiệu các kết quả nghiên cứu về cơ sở dữ liệu chuyên ngành, công nghệ IoT của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam có khả năng ứng dụng trong công cuộc chuyển đổi số, phục vụ quản lý nhà nước, doanh nghiệp... tăng sức cạnh tranh kinh tế của tỉnh Ninh Thuận.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi vào thảo luận các vấn đề có liên quan đến các kết quả bước đầu về chuyển đổi số ở tỉnh Ninh Thuận; cơ sở dữ liệu KH&CN hiện có để phát triển chính quyền số tại tỉnh Ninh Thuận; xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học của tỉnh Ninh Thuận làm cơ sở khoa học giúp các nhà quản lý định hướng bảo tồn, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát triển bền vững; ứng dụng ảnh viễn thám và thông tin địa lý GIS trong việc quản lý các ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, du lịch… trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Phạm Phượng

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)