Thứ năm, 21/12/2023 11:32

2 cơ quan báo chí của Bộ Khoa học và Công nghệ nằm trong top 7 về mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2023

Ngày 20/12/2023, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Kết quả đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2023. Theo đó, Báo VnExpress (Bộ Khoa học và Công nghệ) đạt mức Xuất sắc (5 mức: Xuất sắc, Tốt, Khá, Trung bình, Yếu) và dẫn đầu Khối báo chí Trung ương; Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) được đánh giá ở mức Tốt, xếp thứ 7 về mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí thuộc Khối báo chí Trung ương.

Năm 2023, có 273/882 cơ quan báo chí được đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí lần đầu tiên và chia ra làm 4 khối: Khối địa phương 59 đơn vị; Khối Trung ương 67 đơn vị; Khối đài 60 đơn vị; Khối tạp chí khoa học 87 đơn vị. Đánh giá của Cục Báo chí cho thấy, mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí ở mức Yếu chiếm tỷ lệ cao nhất (63,00%), tiếp đến là mức Khá (13,19%), mức Trung bình (12,09%), mức Tốt (8,06%), mức xuất sắc (3,66%).

Báo cáo của Cục Báo chí cho thấy, năm 2023 chỉ có 30,92% cơ quan báo chí tham gia khảo sát, nhưng gồm có nhiều báo đài lớn (chiếm hơn 85% thị phần người đọc, xem, nghe và chiếm hơn 90% thị phần quảng cáo trên báo đài cả nước); trưởng thành chuyển đổi số ở mức Yếu tập trung nhiều ở khối tạp chí khoa học (45,35%), khối báo chí ở Trung ương (31,82%); nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số báo chí của lãnh đạo không ít cơ quan báo chí còn ở mức thấp (tỷ lệ báo chí chưa hoàn thành tập huấn: 61,56%, tỷ lệ báo chí chưa tham gia thực hiện việc tự đánh giá: 69.05%, người đứng đầu cơ quan là người chủ trì, chỉ đạo chuyển đổi số: 34,8%, cơ quan báo chí đã xây dựng chiến lược/kế hoạch/chương trình chuyển đổi số báo chí của cơ quan: 43,59%); mức độ quan tâm của cơ quan chủ quản đối với việc đầu tư cho chuyển đổi số còn ở mức thấp; ít quan tâm đến việc nâng cao trải nghiệm cho độc giả, khán giả, thính giả; chưa quan tâm đúng mức đến việc đảm bảo an toàn thông tin; ít quan tâm đến bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí trên không gian mạng; tỷ lệ cơ quan báo chí ứng dụng công nghệ số để tối ưu hoá quy trình sản xuất tin/bài còn ở mức thấp (ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các quy trình nghiệp vụ của tòa soạn và các bộ phận khác để tối ưu hóa hoạt động chỉ chiếm 12,82%, có nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tập trung: 16,72%).

VVH

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)