Thứ năm, 19/10/2023 15:36

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Đẩy mạnh ứng ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến; số hóa các quy trình quản trị - sản xuất - kinh doanh; xây dựng môi trường văn hoá nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các chương trình đổi mới sáng tạo, các hoạt động nghiên cứu, hợp tác quốc tế… là các định hướng quan trọng được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đặt ra tại Hội nghị đổi mới sáng tạo công nghệ vừa được tổ chức mới đây tại Hải Phòng.

Đón đầu xu thế

Trong bối cảnh hiện nay, đổi mới sáng tạo là xu thế tất yếu, là động lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của các doanh nghiệp và Petrolimex cũng không là ngoại lệ. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra ngày càng mạnh mẽ và chuyển dịch năng lượng đã trở thành xu hướng để hội nhập và phát triển bền vững, Petrolimex đã và đang đẩy mạnh việc ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt tập trung vào việc đổi mới sáng tạo để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu của thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Là doanh nghiệp nhà nước được hình thành từ việc cổ phần hóa và cấu trúc lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc - hóa dầu, đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác để kinh doanh các ngành nghề mà Petrolimex đang kinh doanh và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật. Trải qua  gần 70 năm xây dựng và phát triển, Petrolimex luôn bảo đảm đầy đủ và kịp thời các chủng loại xăng dầu phục vụ sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an ninh - quốc phòng và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Là Tập đoàn tiên phong trong việc áp dụng công nghệ mới vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, tăng năng suất lao động, phục vụ khách hàng ngày một hiệu quả, đồng thời đảm bảo công tác an toàn, an ninh năng lượng, quản lý và kinh doanh có hiệu quả.

Hệ thống thu hồi hơi xăng dầu đã được Petrolimex áp dụng hiệu quả nhằm đảm bảo môi trường và phòng chống cháy nổ.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập, Petrolimex đã tập trung đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; ưu tiên nghiên cứu áp dụng công nghệ mới, hiện đại cũng như các giải pháp phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; hoàn thiện các mô hình, phương án kinh doanh cũng như lựa chọn đối tác phù hợp để phát triển dịch vụ gia tăng nhằm tối đa lợi thế chuỗi giá trị, gia tăng hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận.

Lộ trình và giải pháp để phát triển bền vững

Ông Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex cho biết, đứng từ góc độ phát triển bền vững, Petrolimex tự hào là một doanh nghiệp luôn có trách nhiệm với xã hội, luôn tôn trọng và hài hòa lợi ích của các bên liên quan, bảo vệ môi trường và đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước. Petrolimex luôn là doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi và kinh doanh các sản phẩm năng lượng sạch, thân thiện môi trường.

Để phát triển bền vững trước xu thế phát triển của khoa học và công nghệ, nhằm hiện thực hoá các mục tiêu, định hướng chiến lược của Petrolimex, Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Thanh thông tin thêm, để hướng tới một Tập đoàn năng lượng phát triển hiệu quả, bền vững, Tập đoàn đã đề ra mục tiêu chiến lược đến 2025, tầm nhìn 2035 là trở thành Tập đoàn năng lượng đứng đầu Việt Nam về những sản phẩm năng lượng xanh, sạch, chất lượng cao, thân thiện với môi trường, dựa trên nền tảng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số toàn diện.

Hội nghị đổi mới sáng tạo công nghệ được Petrolimex tổ chức tại Hải Phòng, ngày 16/10/2023.

Để triển khai những mục tiêu, tầm nhìn chiến lược, Petrolimex đã đề ra các giải pháp trọng tâm.

Một là, tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ, toàn diện tại hệ thống các cửa hàng xăng dầu của Tập đoàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, thông minh, bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí thải gây ô nhiễm môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ (thực hiện thành công ứng dụng đo mức tự động tại các cửa hàng xăng dầu, triệt để áp dụng hoá đơn điện tử theo từng giao dịch, ứng dụng rộng rãi các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt bằng các công nghệ tiên tiến...). Chuyển đổi số toàn diện tại kho, bể theo hướng an toàn, xanh, sạch, thông minh, như : áp dụng công nghệ tự động hoá vào việc đo mức tự động tại hệ thống kho, bể chứa xăng dầu; ứng dụng công nghệ tiên tiến như Drone, camera thông minh, robot, thiết bị kiểm tra, giám sát từ xa trên nền tảng di động… nhằm đảm bảo chủ động, kịp thời trong việc quản lý, phát hiện, ngăn ngừa rủi ro về sự cố tại các kho, bể chứa xăng dầu cũng như các cửa hàng xăng dầu trong toàn hệ thống.

Hai là, triển khai các dự án xanh, sạch tại hệ thống kho, cảng, cửa hàng xăng dầu như: kinh doanh các nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường; lắp đặt hệ thống thu hồi hơi, khí xăng dầu tại các kho, bể chứa, các đơn vị sang chiết xăng dầu đầu mối; triển khai lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái tại các kho, cửa hàng kinh doanh xăng dầu có đủ điều kiện; trồng cây xanh tại các vị trí phù hợp, thậm chí nghiên cứu, đầu tư trồng rừng để tích luỹ tín chỉ các bon; chuẩn hoá dịch vụ chăm sóc khách hàng tại các trạm dịch vụ... Chủ động nghiên cứu, tham khảo xu hướng chuyển dịch, chuyển đổi sang năng lượng xanh, sạch, chất lượng cao, thân thiện với môi trường dựa trên nền tảng số của các đơn vị trong và ngoài nước để xây dựng chiến lược phát triển phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Ba là, ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến để phục vụ công tác quản lý, quản trị, giám sát hàng hoá ở tất cả các khâu từ công tác tạo nguồn, lưu kho, điều động/vận tải nội bộ, đến công tác bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu gồm: triển khai dự án/phần mềm tối ưu hoạt động điều độ, đường vận động hàng hoá; triển khai hệ thống quản lý thông tin phòng thử nghiệm vào năm 2024; ứng dụng camera hành trình, camera giám sát họng xuất, niêm số áp dụng cho phương tiện vận tải bộ…

Bốn là, thu thập thông tin, dữ liệu thông qua số hoá triệt để các quy trình kinh doanh, quản lý, quản trị, đồng thời triển khai và đưa vào vận hành sử dụng kho dữ liệu lớn nhằm đáp ứng yêu cầu thu thập và xử lý dữ liệu lớn; đầu tư, chuẩn hoá, nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ các nhiệm vụ chuyển đổi số lớn của Tập đoàn như nâng cấp DR, DC, Private cloud, ảo hoá hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng và an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Chuyển đổi số là một trong nhiều giải pháp đã được Petrolimex nghiên cứu  - triển khai để đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Năm là, xây dựng kế hoạch đo lường phát thải CO2 trên toàn hệ thống, làm cơ sở hoạch định chương trình hành động, triển khai các dự án gắn liền với giảm phát thải, khử phát thải gây hiệu ứng nhà kính.

Sáu là, xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, truyền thông nội bộ sâu rộng về tư duy, nhận thức đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ với mục tiêu 100% cán bộ nhân viên và người lao động của Petrolimex đều hiểu và nhận thức rõ về các định hướng, chiến lược của Tập đoàn, được đào tạo và trang bị kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số để dần tạo lập, hình thành môi trường làm việc số, kinh doanh số, văn hoá số góp phần thực hiện thành công Chiến lược chuyển đổi số, chiến lược chuyển dịch xanh của Tập đoàn.

Bảy là, tạo lập, xây dựng môi trường, văn hoá nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các chương trình đổi mới sáng tạo, các hoạt động nghiên cứu, hợp tác quốc tế, triển khai thí điểm các dự án công nghệ có tính thực tế, khả thi… nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển nhanh và bền vững.

Ninh Xuân Diện - Nguyễn Quốc Trung

 

 

 

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)