Thứ năm, 16/03/2023 16:13

Hợp tác phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh trở thành trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội

Xây dựng đề án chuyển đổi cơ chế hoạt động của Trường Đại học Hà Tĩnh trở thành trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là một trong những nội dung quan trọng trong hợp tác giữa ĐHQGHN và tỉnh Hà Tĩnh. Điều này đã được Lãnh đạo của 2 bên nhấn mạnh tại Lễ ký thỏa thuận hợp tác ngày 16/3/2023.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cho biết, văn bản hợp tác được ký kết giữa ĐHQGHN và tỉnh Hà Tĩnh nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh Hà Tĩnh với 4 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2023-2027 gồm: đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh. Trong giai đoạn hợp tác này, hai bên triển khai đẩy mạnh các nhóm hợp tác cụ thể, bao gồm: xây dựng đề án chuyển đổi cơ chế hoạt động Trường Đại học Hà Tĩnh trở thành trường đại học thành viên của ĐHQGHN; đào tạo bồi dưỡng giáo viên theo chương trình sách giáo khoa mới; bồi dưỡng kỹ năng quản trị địa phương cho cán bộ cấp huyện/xã/doanh nghiệp; bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyển đổi số gắn với thực hiện quy hoạch của tỉnh; xây dựng dự án tiền khả thi Bảo tàng biển đảo Việt Nam; nghiên cứu ảnh hưởng của việc dừng hoặc triển khai Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê tới cộng đồng cư dân liên quan; xây dựng đề án phát triển Không gian văn hóa Nguyễn Du; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu; phối hợp triển khai bộ Địa phương chí tỉnh Hà Tĩnh và triển khai dự án giám sát, đánh giá tác động môi trường biển.

Giám đốc ĐHQGHN đặc biệt nhấn mạnh việc hợp tác để chuyển đổi cơ chế hoạt động của Trường Đại học Hà Tĩnh là thành viên của ĐHQGHN, vấn đề quan trọng nhất cần làm ngay là Nhà trường cần cải tiến chất lượng giáo dục theo các tiêu chí của ĐHQGHN. Bên cạnh đó là đồng bộ về chính sách, chất lượng đầu vào, chuẩn đầu ra, các tiêu chí đầu tư theo yêu cầu của ĐHQGHN. Giám đốc Lê Quân đề nghị hai bên thống nhất chủ trương, cách làm, xây dựng đề án để tái cấu trúc nhằm phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh trở thành đơn vị đào tạo trọng điểm của vùng.

VVH

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)