Thứ hai, 13/03/2023 14:46

Thiết lập nền tảng công khai thông tin môi trường

Ngày 10/3/2023, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã phối hợp với Tổ chức sáng kiến thương mại bền vững (IDH) và Tổ chức Winrock International tại Việt Nam (Winrock) tổ chức hội thảo tham vấn “Thiết lập nền tảng công khai thông tin môi trường minh bạch” thuộc Sáng kiến 6, Dự án Giảm thiểu ô nhiễm do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và IDH đồng tài trợ.

Phát biểu tại hội thảo, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Hoàng Văn Thức chia sẻ, những bài học kinh nghiệm và đóng góp ý kiến của các đại biểu tham gia hội nghị có thể đưa ra các giải pháp tổng thể nhằm hiện thực hóa một nền tảng công khai minh bạch thông tin môi trường, góp phần hỗ trợ cho công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường và thúc đẩy công khai, minh bạch thông tin môi trường một cách đồng bộ, hiệu quả và thống nhất. Cục trưởng Hoàng Văn Thức tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường và USAID, Winrock, IDH sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, sâu rộng hơn nữa trong công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung.

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đã có những quy định cụ thể về việc cung cấp và công khai thông tin môi trường. Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các chủ dự án, cơ sở sản xuất có trách nhiệm cung cấp thông tin về môi trường thông qua hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia hoặc báo cáo theo quy định. Hiện nay, việc công khai thông tin môi trường bước đầu đã được thực hiện. Tại các Sở TN&MT địa phương, đã công khai thông tin chất lượng môi trường không khí và nước mặt trên trang thông tin điện tử; tại một số cơ sở sản xuất lớn, đã công khai qua hình thức bảng điện tử đặt tại cơ sở… Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn kỹ thuật, biểu mẫu hay một nền tảng thống nhất để thực hiện công khai thông tin môi trường một cách minh bạch, hiệu quả và dễ tiếp cận, truy cập...

Năm 2021, trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Tổng cục Môi trường và Tổ chức IDH đã triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về cung cấp, công khai thông tin của các doanh nghiệp theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Tiếp đó, để đáp ứng quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đã tiếp tục phối hợp với IDH để xây dựng nội dung về “Công khai thông tin môi trường” trong Sáng kiến 6 “Công khai thông tin môi trường minh bạch” thuộc Dự án “Giảm thiểu ô nhiễm” do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và IDH đồng tài trợ với mục tiêu thiết lập, cung cấp các giải pháp, công cụ phục vụ công khai thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường nhằm hỗ trợ cho các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp trong giải quyết các vấn đề ô nhiễm được cộng đồng quan tâm. Dự án thực hiện trong 5 năm (2021-2026) với ngân sách dự kiến là 11,3 triệu USD, gồm 3 hợp phần: Hỗ trợ xây dựng và thực thi chính sách giảm thiểu ô nhiễm; Nâng cao năng lực cho các bên liên quan để triển khai thành công và duy trì bền vững hiệu quả các sáng kiến tác động tập thể; Triển khai các sáng kiến tác động tập thể nhằm giảm thiểu ô nhiễm.

Hồng Nhung

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)