Thứ năm, 16/03/2023 11:34

Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công Thương và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN), ngày 15/3/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và Bộ Công Thương đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030.

Chương trình phối hợp công tác giữa hai bên giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030 tập trung vào các nội dung chính, gồm: 1) Phối hợp nghiên cứu đề xuất, đặt hàng và triển khai các nhiệm vụ, cụm nhiệm vụ trong khuôn khổ các chương trình, đề án KH&CN của Bộ Công Thương theo hướng ưu tiên phát triển, ứng dụng các công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học, tự động hóa trình độ cao, công nghệ số để phục vụ phát triển các ngành công nghiệp nền tảng; ưu tiên phát triển sản xuất thông minh và chuyển đổi số, giải quyết những thách thức mới trong quá trình phát triển ngành; 2) Phối hợp trong nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng và thực thi chiến lược, chính sách phát triển ngành công thương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước, góp phần thực thi các hiệp định thương mại đa phương, song phương; 3) Phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối giữa Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và các tổ chức KH&CN thuộc Bộ Công Thương với doanh nghiệp trong ngành nhằm tư vấn, chuyển giao, đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ mới, thúc đẩy, khuyến khích hoạt động đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; 4) Phối hợp trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao cho ngành công thương nhằm kịp thời thích ứng với yêu cầu đặt ra của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 5) Đẩy mạnh trao đổi, cung cấp, cập nhật, chia sẻ thông tin, tư liệu, dữ liệu thống kê giữa hai đơn vị về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hà - Diện

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)